Informacje

Koniec prac remontowych w Karpackiej Troi (foto)

Popowodziowy remont Skansenu Archeologicznego w Trzcinicy dobiegł końca. Rozpoczęte w październiku 2010 r. roboty budowlane udało się zakończyć w zaplanowanym terminie. Tym samym, wraz z końcem minionego roku Karpacka Troja zamknęła niemal ostatecznie rozdział powodzi.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. Jan Gancarski

Remont obiektu z przyczyn formalnych mógł rozpocząć się dopiero w październiku 2010 r. Wykonawcą robót budowlanych była firma Inwest-Bud z Sanoka, która mimo olbrzymiego zakresu prac i krótkiego czasu na realizację zadania, sprawnie wywiązała się z umowy. Do najważniejszych prac przeprowadzonych w skansenie należała naprawa zniszczonych rekonstrukcji chat, dróg wewnętrznych, ogrodzenia, a także wymiana posadzek, części tynków i płytek, stolarki drzwiowej, ślusarki aluminiowej oraz remont kotłowni i wszelkich instalacji w pawilonie wystawowym. Koszt przeprowadzonych robót budowlanych został pokryty w całości ze środków MSWiA, z dotacji przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi. Całkowite przywrócenie obiektu do użytkowania wymaga jeszcze uzupełnienia o wyposażenie, którego nie udało się uratować.

W chwili obecnej muzealnicy zajmują się przygotowaniem obiektu do otwarcia. Przez najbliższe miesiące w Karpackiej Troi montowana będzie wystawa stała w pawilonie wystawowym oraz wyposażanie zrekonstruowanych chat. W finalnej wersji skansen stanowić będzie obiekt od dawna poszukiwany przez turystów, umożliwiając zwiedzającym bliższe spotkanie z archeologią, której towarzyszyć będzie, w zależności od wieku gości, zabawa, przygoda, rozrywka lub relaks.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. Jan Gancarski

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. Jan Gancarski

Postępy w przygotowywaniu obiektu do otwarcia prezentowane będą na bieżąco na oficjalnej stronie internetowej skansenu – www.karpackatroja.pl. Jego otwarcie zaplanowano na czerwiec 2011 roku. Dokładna data imprezy wraz z programem znana będzie w najbliższym czasie.

Dawid Iwaniec
Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy

Zobacz również:
List dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Jana Gancarskiego do turystów
(dokument w formacie .pdf)

SŁOWA KLUCZOWE