Sport | rekreacja | turystyka

Przekaż 1% podatku dla UKS „MOSiR” Jasło

Jak co roku zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich kibiców i sympatyków Uczniowskiego Klubu Sportowego „MOSiR” Jasło o finansowe wsparcie działalności sportowej naszego klubu.

Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar

W myśl ustawy „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z przepisami podatkowymi na rzecz dowolnie wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Status takiej organizacji nasz klub uzyskał w 2004 r.

Dane dla wypełnienia PIT-a 37 część H
w pozycji 124. Wpisujemy numer KRS: 0000222956
w pozycji 125. Wpisujemy wnioskowaną kwotę (max 1 % podatku)

Podatnicy, którzy wypełnią część H, w poz.126 mogą podać cel szczegółowy 1%, a zaznaczając kwadrat w poz.127 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz.125. W poz.128 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

(UKS „MOSiR” Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE