Informacje

Inwestycje i remonty w mieście

Prawie 500 tysięcy złotych mają wartość inwestycje, których realizację Miasto Jasło rozpoczęło końcem ubiegłego roku. Cztery z pięciu zostały zakończone, finalizacja ostatniej planowana jest na kwiecień br.

Fot. Urząd Miasta Jasła
Fot. URZĄD MIASTA JASŁA

W grudniu 2010 r. zakończono budowę odcinka chodnika przy ul. Kaczorowy (wartość zadania 59 997 zł). Obecnie trwa remont chodnika przy ul. Ujejskiego, planowany termin zakończenia to 30 kwietnia 2011 r. (koszt inwestycji 174 822 zł). 15 grudnia 2010 r. zakończono remont chodników przy ul. Floriańskiej, bocznej od Rafineryjnej, oraz bocznej od Krasińskiego (łączna kwota 122 000 zł). W tym samym dniu zakończono również remonty nawierzchni jezdni ulic: Zawodzie, boczna od Lwowskiej, boczna od Krakowskiej, oraz na osiedlu Bryły (wartość robót to 127 000 zł). 30 grudnia 2010 r. zakończono budowę oświetlenia ul. Hankówka w rejonie Domu Ludowego (wartość zadania 14 030 zł).

Dodatkowo Miasto Jasło zawarło roczne umowy na utrzymanie kanalizacji deszczowej na ulicach, (wartość umowy to ok. 120 000 zł), i na oznakowanie pionowe na ulicach (za cenę ok. 100 000 zł), których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła.

Zakończono również prace nad projektem budowlano-wykonawczym odwodnienia ul. Sportowej (wartość zadania 17 080 zł), a także wykonano koncepcję odprowadzenia wód opadowych dla Dzielnicy Przemysłowo-Składowej część północno-wschodnia Jasła (wartość 35 080 zł).

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE