Informacje

Na Szkolnej powstanie w tym roku drugi „Orlik”

Miasto Jasło znalazło się na liście beneficjentów do uzyskania dofinansowania na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Drugi, po wybudowanym w ubiegłym roku na terenie Ogródka Jordanowskiego, kompleks boisk piłkarskich o sztucznej nawierzchni powstanie obok Zespołu Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej.

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr V/51/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku udzielił pomocy finansowej trzydziestu jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach czwartej edycji ogólnopolskiego programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Wnioski o dofinansowanie z budżetu państwa budowy kolejnych kompleksów sportowych na Podkarpaciu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Urząd Marszałkowski, trafią do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Cykl inwestycyjny jest taki, że na początku musimy zaprojektować ten obiekt. W tej chwili działamy na prowizorium budżetowym, które nie zakładało tego przedsięwzięcia, więc na najbliższej sesji uchwalającej budżet zostaną te środki wprowadzone na projektowanie. Sam projekt powinien być zakończony w okolicach maja. Posiadanie projektu budowlano-wykonawczego to warunek do tego, żeby można było ogłosić przetarg na roboty budowlane, który potrwa myślę między 21, a 30 dni. Roboty powinny się rozpocząć w lipcu. – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Wygrała lokalizacja przy ulicy Szkolnej – w miejscu, w którym występuje duże skupienie młodzieży ze względu na funkcjonowanie w pobliżu trzech szkół oraz dużego skupiska bloków – choć inne osiedla od kilku tygodni intensywnie zabiegały o powstanie kompleksu na ich terenie.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Orlik powstanie przy Zespole Szkół Miejskich nr 3. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Myślę, że obiekt w tamtym miejscu jest bardzo potrzebny. Lokalizacja tego „Orlika” jest miejscem, w otoczeniu którego jest bardzo dużo mieszkańców, w tym młodzieży, chętnych do uprawiania wielu dyscyplin sportu. – podkreśla Andrzej Czernecki. – Nie kończymy na tym naszego zainteresowania programem. „Orlik” ma powstać do końca tego roku. Myślę, że będzie kolejny nabór. Jesteśmy zainteresowani też lokalizacją tych obiektów w innych częściach miasta, a w których, to zdecydujemy jeszcze rozmawiając z radnymi, z Zarządami Osiedli. Kilka osiedli jest chętnych do tego, żeby u nich umiejscowić „Orlika”. Najbliższe miesiące zdecydują, gdzie będziemy starać się robić kolejne boisko w ramach tego programu.

Kompleks sportowy, który powstanie przy gimnazjum w miejsce zdegradowanego boiska asfaltowego do piłki nożnej oraz prowizorycznego kortu tenisowego, będzie różnił się od oddanego w ubiegłym roku na terenie Ogródka Jordanowskiego.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Orlika przy Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle oddano do użytku w maju ubiegłego roku.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Chcieliśmy go zaprojektować nieco inaczej, rozszerzyć funkcje, nie ograniczać się tylko i wyłącznie do boiska z poliuretanu do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz boiska do gry w piłkę nożną. Chcemy jeszcze zlokalizować tam bieżnię 60-metrową i jeżeli miejsce pozwoli to jeszcze skocznię w dal i małą trybunę. Bieżnia i skocznia w dal to są takie obiekty, którymi będzie można rozszerzyć część funkcjonalną obiektu. Myślę, że lekkoatletyka to jest taka dziedzina sportu, w której mamy w tej chwili bardzo dużo do zrobienia w zakresie tej infrastruktury. Jest wielu młodych ludzi zainteresowanych bieganiem czy skakaniem. Wiadomo, że na boisku tego robić nie można, dlatego staramy się uzupełnić tą infrastrukturę i te elementy przeznaczymy do uzupełnienia innych dyscyplin lekkoatletycznych. – mówi burmistrz.

Poszerzenie funkcjonalności obiektu może pochłonąć dodatkowe koszty. – Chciałem żebyśmy z racji tego, że jest to obiekt zlokalizowany przy szkole, spróbowali wykorzystać szatnie, które już są i nie budować dodatkowego zaplecza szatniowego, a wykorzystywać to istniejące, a w ten sposób „uwolnione” pieniądze przeznaczyć na zakup dodatkowych elementów, które będą nieco ponad standardowe. – podkreśla Andrzej Czernecki.

Inwestycja ma być zakończona na przełomie października i listopada bieżącego roku.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Na Szkolnej powstanie w tym roku drugi „Orlik””