Kultura | rozrywka | edukacja

Na Cygańską Nutę w Jaśle

Po raz kolejny w Jaśle odbyło się Powitanie Wiosny na Cygańską Nutę. Poprzez wspólny śpiew, zabawę, różnobarwne stroje, występ kapeli oraz wystawę prac dzieci ze świetlicy romskiej została przybliżona jasielskim przedszkolakom wyjątkowa kultura romska oraz wiedza dotycząca tradycji Romów.

Fot. archiwum Urzędu Miasta w Jaśle
Fot. archiwum URZĘDU MIASTA W JAŚLE

Akcja, zorganizowana przez Miasto Jasło, Świetlicę Popołudniową dla Dzieci oraz Asystenta Edukacji Romskiej, odbyła się 8 kwietnia, w Gimnazjum Nr 1 w Jaśle. Tegoroczne „Powitanie Wiosny na Cygańską Nutę” finansowane było, dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.”

Jasło jest wyjątkowym miejscem, gdzie realizuje się program na rzecz społeczności romskiej – mówiła obecna na spotkaniu Agnieszka Gajewska, pracownik Wydziału Mniejszości Narodowych MSWiA – Tego typu imprezy to świetny pomysł na integrację w oparciu o edukację, pomysł na pokazanie, jak można zachęcić dzieci do udziału w poznawaniu kultury romskiej – podkreślała A. Gajewska.

Fot. archiwum Urzędu Miasta w Jaśle
Fot. archiwum URZĘDU MIASTA W JAŚLE

Świetlica Popołudniowa dla Dzieci Romskich doczekała się własnego budynku. Dzięki dotacji z MSWiA w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” oraz środkom, jakie Miasto Jasło przeznaczyło na ten cel udało się wyremontować lokal. Odbywać się tam będą zajęcia dla dzieci, prowadzony tam będzie również projekt „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”, na który również miasto otrzymało pieniądze w całości. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest to rozszerzenie działalności Świetlicy Popołudniowej o dodatkowe zadania skierowane dla tej grupy społecznej.

„Powitanie wiosny na Cygańską Nutę” to nie jedyna forma wspierania mniejszości romskiej na ternie Jasła. 4 marca br. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Romowie są wśród nas – szkolenia zawodowe, integracja społeczna i poprawa wizerunku jasielskich Romów”. Wartość projektu to blisko 800 tys. zł. Projekt ten obejmuje: prowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla członków społeczności romskiej, organizowanie dodatkowych zajęć na świetlicy dla dzieci romskich, pomoc prawną oraz poprawę wizerunku Romów w społeczeństwie. Projekt jest w 100 % finansowany ze środków zewnętrznych (85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15 % z budżetu państwa).

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE