Kultura | rozrywka | edukacja

Europejski Tydzień Młodzieży w MBP w Jaśle

„My już działamy – ty też możesz!” – tym hasłem nieformalna grupa młodzieży MAKAMZA zachęca do włączenia się w działania projektowe w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle - Grupa MAKAMZA
Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle - Grupa MAKAMZA

Grupa skupiona przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle od maja realizuje projekt „HAPPY legEND”, który ma na celu odkrycie naszego regionu jako przestrzeni do ciekawych inicjatyw i zwiększenie widoczności projektów młodzieżowych. Po spotkaniach organizacyjnych i warsztatach fotograficznych, które przygotowały uczestników projektu do skutecznego działania, MAKAMZA włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży, by wśród swoich rówieśników promować idee wolontariatu, uczestnictwa młodzieży w życiu społeczności lokalnej i zachęcać do korzystania z możliwości jakie młodym ludziom daje program „Młodzież w działaniu”.

16 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się spotkanie informacyjne o programie „Młodzież w działaniu”. Z zasadami programu zapoznała uczestników Krystyna Marcinkowska, trenerka i konsultantka programu „Młodzież w działaniu” z Młodzieżowego Domu Kultury – Domu Harcerza w Krakowie. Następnie o inicjatywach młodzieżowych realizowanych w Jaśle opowiedzieli członkowie grupy MAKAMZA i grupy ANI-MUSZ, która w zeszłym roku zrealizowała projekt „Lacrosse” poświęcony tradycyjnym grom i zabawom. Do aktywnego działania zachęcała młodzież Małgorzata Piekarska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, która od zeszłego roku pełni funkcję organizacji wspierającej nieformalne grupy młodzieży.

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle - Grupa MAKAMZA
Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle - Grupa MAKAMZA

17 maja członkowie grupy MAKAMZA odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle i zaprosili jego wychowanków do wspólnej zabawy, której tematem były legendy regionu jasielskiego. By przenieść się w atmosferę niezwykłości i tajemnic wszyscy uczestnicy spotkania zamieniali się kolejno w rycerzy, smoki i staruszki, a następnie stworzyli ilustracje do popularnych legend – o Diablim Kamieniu, mieczu w Mrukowej i dębie z mieczami w Bieździedzy. Co najważniejsze, młodzież z grupy MAKAMZA udowodniła, że każdy z nas może być wolontariuszem i sprawiać radość innym, a wszyscy uczestnicy spotkania pokazali, jak wiele zabawy można odnaleźć w odkrywaniu własnej okolicy.

Do końca tygodnia grupa MAKAMZA zaprasza do punktu informacji o programie „Młodzież w działaniu”, który znajduje się w Centrum Informacji Lokalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

(Grupa MAKAMZA)

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle - Grupa MAKAMZA

SŁOWA KLUCZOWE