Informacje

Młodzież sprawdzi swoją wiedzę z pierwszej pomocy (zapowiedź)

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle z Medyczną Szkołą Policealną im. prof. Rudolfa Weigla i przy współudziale finansowym Urzędu Miasta Jasła organizują XIX Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle pod hasłem „Pomóż-chcę żyć”.

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar

Impreza odbędzie się dnia 13 maja 2011 roku, początek godzina 11:00 na obiektach Medycznej Szkoły Policealnej w Jaśle ul. Sroczyńskiego 2. Zadaniem Mistrzostw będzie sprawdzenie wiadomości teoretycznych o Czerwonym Krzyżu, Prawie Humanitarnym i w zakresie Pierwszej Pomocy.

Każdy zgłoszony 5-osobowy zespół ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu jasielskiego sprawdzi się również w praktycznych, pozorowanych zdarzeniach losowych. Tematyka pozoracji nawiązywać będzie do najczęściej spotykanych w życiu codziennym wypadków. Do chwili obecnej swoje uczestnictwo zgłosiło sześć zespołów. Drużyna, która zostanie laureatem etapu rejonowego Mistrzostw, weźmie udział w następnym etapie to jest w Mistrzostwach Okręgowych, które odbędą się 27.05.2011 w Rzeszowie.

Organami pomagającymi w dniu imprezy są: Państwowa Straż Pożarna i Straż Miejska w Jaśle.

W obecnych czasach, kiedy z roku na rok wzrasta zagrożenie zdrowia i życia istnieje potrzeba organizowania takich prezentacji. Konieczne jest zaznajamianie społeczności z właściwymi i fachowymi zasadami skutecznego udzielania pierwszej pomocy, gdyż często w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia decydujące są pierwsze sekundy.

Młodzieży życzymy zdrowej rywalizacji i sprawdzenia swoich umiejętności w zakresie pierwszej pomocy.

Organizatorzy XIX edycji Rejonowych Mistrzostw PCK

SŁOWA KLUCZOWE