Informacje

Podsumowanie akcji „Niebieski parasol”

Już po raz trzeci samorząd radców prawnych zorganizował akcję „Niebieski Parasol” polegającą na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych.

W tym roku akcja, która trwała od 9 do 13 maja, przeprowadzona była w Urzędzie Miasta w Jaśle. Porad udzielało sześciu radców prawnych: Krystyna Seredyńska, Dorota Dietl, Jolanta Bosak-Szkolnik, Ewa Filipek-Sochacka, Artur Zoła i Adam Dachowski.

Porad prawnych udzieliliśmy 29 osobom. Zarówno ta liczba jak również tematyka porad wskazuje, że akcja „Niebieski Parasol” spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Jasła i powinna być kontynuowana – mówi radca prawny Adam Dachowski.

Porady dotyczyły spraw: postępowania spadkowego w tym /stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku i prawo do zachowku, zaliczenia darowizny na schedę spadkową /, nabycia prawa do emerytury i renty oraz świadczeń przedemerytalnych, nieruchomości / w tym rozgraniczenia, zgody na wejście w teren, prawa zabudowy /, prawa pracy / w tym zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, wypadku przy pracy, rozwiązania umowy o pracę i uciążliwych warunków pracy /, spraw rodzinnych / w tym spraw o rozwód, ustalenie prawa do alimentów, wniosku o ubezwłasnowolnienie całkowite /.

Dodatkowo w lokalu Urzędu Miasta i Gminy w Jedliczu udzielono porad prawnych dla 11 osób.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE