Kultura | rozrywka | edukacja

Zostały po nas słowa

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na wystawę „Zostały po nas słowa” z cyklu „Literackie spacery po Jasielszczyźnie”. To trzecia już wystawa z cyklu „Literackie spacery po Jasielszczyźnie”, jaką prezentuje Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle.

Zapowiedź wydarzenia

Przybliżamy w niej sylwetki twórców literatury pięknej, którzy zostawili swój ślad na tym terenie. Tym razem są to nieżyjące osoby, które mieszkały, bądź czasowo przebywały na jasielskiej ziemi. Literatura stanowiła główny obszar ich działań a czasem, choć traktowana marginalnie, wpisuje się w literacką tradycję.

Pozaliterackie pola to matematyka, sztuka, film, polityka, czy … praca społeczna. Wystawa jest retrospekcją życia literackiego Jasielszczyzny, a każdy z prezentowanych twórców stanowi indywidualny punkt odniesienia.

Wystawę otwiera Bartłomiej z Jasła, słynny z reorganizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Następnie dworzanin rodziny Zamoyskich, Piotr Ciekliński; profesorowie jasielskiego gimnazjum (L. Eminowicz, J. Wiśniowski, J. Żuławski); wychowankowie (T. Hołuj, H. Steinhaus). Niezwykle barwną postacią jest Stanisław Ignacy Witkiewicz, którego freski w tarnowieckim dworku do dzisiaj są przedmiotem sporu. Udział kobiet jest znikomy (K. Kuropatnicka), dopiero wiek XX, zwłaszcza na wsi bardziej je aktywizuje na polu społecznym i literackim. Poezja ludowa reprezentowana jest przez samorodnych pisarzy: St. Fuczek, M. Kurowską, P. Wenca. Charakterystyczną cechą ich poezji jest umiłowanie przyrody, ziemi, Boga. Krytyką literacką zajmowali się St. Pigoń, K. Irzykowski. Z ich zapisków wynika jak trudną przeszli drogę, aby osiągnąć swoją pozycję.

Każda z prezentowanych postaci odcisnęła piętno tam, gdzie przyszło jej mieszkać i tworzyć. To twórcze, silne osobowości, które nadawały charakterystyczny sznyt epoce lub ton lokalnej społeczności. Spuścizna jaka po nich została stanowi wartość kulturalną i nobilituje nasz region.

Wystawa prezentowana jest w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, ul. Kołłątaja 1, od 25 maja do 15 lipca 2011 r.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE