Informacje

Laptopy dla uczniów

33 laptopy i 3 komputery stacjonarne trafiły do jasielskich rodzin w ramach realizowanego przez Miasto Jasło projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Internet dla mieszkańców Miasta Jasła. Całkowita wartość projektu wynosi: prawie 196 tysięcy zł., w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 166,5 tys.zł., a wkład własny Miasta Jasła to około 30 tys. zł.

Małgosia Majewska
Małgosia Majewska odebrała z rąk burmistrza Jasła jeden z laptopów zakupionych ze środków unijnych.
Fot. © URZĄD MIASTA W JAŚLE

Miałam bardzo dobre wyniki w nauce, dlatego mogłam starać się o komputer przenośny. Jestem pewna, że ten laptop pomoże mi w nauce – mówi z przekonaniem Małgorzata Majewska, która w tym roku skończyła Szkołę Podstawową nr 4.

Realizowany przez miasto projekt obejmuje zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zapewnienie usługi dostępu do Internetu przez okres realizacji projektu tj. 6 miesięcy oraz 5 lat po zakończeniu jego realizacji oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz bezpieczeństwa w sieci. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Grupę docelową, do której skierowane jest wsparcie w ramach projektu stanowi 36 gospodarstw domowych, w szczególności 33 uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce z rodzin o najniższych dochodach oraz 3 osoby niepełnosprawne – słabowidzące.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE