Informacje

X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle

W sobotę 9 lipca 2011r. w Osobnicy odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle.

Celem zjazdu oprócz spraw sprawozdawczych za ostanie pięć lat był wybór nowych władz oddziału gminnego tj. zarządu oddziału, komisji rewizyjnej i delegatów na zjazd powiatowy oraz kandydatów do zarządu powiatowego.

W zjeździe uczestniczyło 48 delegatów z poszczególnych jednostek gminy oraz zaproszeni goście w osobach: komendant powiatowy PSP w Jaśle – st. brygadier Wiesław Latoszek, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Tadeusz Kiełbasa, ks. kapelan – prałat Wacław Rybka, ks. prałat Czesław Szewczyk – proboszcz parafii w Osobnicy, radni powiatu jasielskiego – Henryk Motkowicz, Tadeusz Gorgosz, Marta Misiołek oraz radni gminy Jasło, wójt gminy Jasło – Stanisław Pankiewicz – jako członek Zarządu Gminnego oraz delegat z OSP Warzyce, z-ca wójta gminy – Jan Lazar.

Przewodnictwo zjazdu powierzono wiceprezesowi Oddziału Gminnego – przewodniczącemu Rady Gminy Jasło – Józefowi Dziedzicowi. Sprawozdanie z pięcioletniej kadencji złożył prezes Oddziału Gminnego – Adam Rozmus oraz komendant gminny – Jerzy Sanokowski.

Zasadniczym elementem zjazdu był wybór władz związku – kandydatury do poszczególnych władz zostały wyłonione na zebraniach w jednostkach i zatwierdzone przez ustępujący Zarząd Oddziału. Istotne zmiany w składzie polegały na uzupełnieniu Prezydium Związku o 3-go wiceprezesa. Zmieniono też skład komisji rewizyjnej. Wybrano delegatów na Zjazd Powiatowy w osobach: Józef Dziedzic, Stanisław Pankiewicz, Adam Rozmus, Kazimierz Janiga oraz Wacław Gorgosz.

Kandydatami do Zarządu Powiatowego zostali Józef Dziedzic, Stanisław Pankiewicz oraz Adam Rozmus. Natomiast Kazimierz Janiga został wybrany do Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego.

(UG Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE