Informacje

Powiat Jasielski stawia na turystykę. Powstaną ścieżki rowerowe

Rada Powiatu w Jaśle jednogłośnie przyjęła uchwałę dotyczącą przygotowania wspólnego projektu pn. „Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki”. Liderem jest Powiat Jasielski, zaś partnerami miasta: Jasło, Krosno, Truskawiec oraz Powiat Samborski.

Adam Kmiecik, starosta jasielski
Fot. © Starostwo Powiatowe / KATARZYNA PACWA

Otworzyła się szansa w ramach współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, aby aplikować o środki na budowę ścieżek rowerowych. Rozmowy o budowie tych ścieżek trwają od dłuższego czasu, teraz jednak pojawiła się możliwość na zdobycie środków. Byłby to niewątpliwie znaczący krok w rozwoju turystyki, udoskonalanie oferty turystycznej naszego powiatu, w tym także gminy Krempna – mówi Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

Określone zostały już zadania, jakie będą realizować poszczególni partnerzy projektu. Powiat Jasielski odpowiedzialny będzie za budowę ścieżek rowerowych na odcinku Krempna – Ożenna. – W planie mamy budowę 3-metrowego traktu jezdnego oraz 1,5-metrowej ścieżki rowerowej. Jest to pierwszy znaczący krok w rozwoju ścieżek rowerowych na terenie naszego powiatu. Jest potrzeba opracowania dalszej koncepcji, więc myślę, że w najbliższym czasie powołam zespół geodezyjno – budowlano – turystyczny, który opracuje wstępną koncepcję przebiegu ścieżek rowerowych na terenie całego powiatu – dodaje Starosta.

Władze Jasła odpowiedzialne będą za budowę ścieżek rowerowych na swoim terenie. Z kolei Krosno zaplanowało przebudowę Placu Papieskiego na cele rekreacyjne. Powstaną tam ciągi pieszo-jezdne i pieszo-rowerowe, ustawione zostaną ławki, zamontowane zostanie oświetlenie. Plac uzyska nowy wygląd także dzięki nasadzeniu drzew i krzewów ozdobnych oraz wykonaniu trawników dywanowych. Ukraiński Truskawiec odpowiedzialny będzie za budowę i oznakowanie alejek parkowych, a Samborska Rada Rejonowa za oznakowanie ścieżek rowerowych w Samborze.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2013 – 2014, pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE