Informacje

Stanisław Pankiewicz: „chcę zrównoważonego rozwoju Podkarpacia i Polski”

Polskie Stronnictwo Ludowe podczas środowej konferencji prasowej zorganizowanej na płycie jasielskiego rynku zaprezentowało oficjalnie kandydaturę Stanisława Pankiewicza, który w październikowych wyborach parlamentarnych będzie ubiegał się o mandat poselski. Wójt gminy Jasło zajmuje dziesiąte miejsce na liście komitetu wyborczego „ludowców”.

Konferencja prasowa PSL z udziałem Stanisława Pankiewicza

Konferencja prasowa PSL z udziałem Stanisława Pankiewicza

Konferencja prasowa PSL z udziałem Stanisława Pankiewicza

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Kandydaturę samorządowca zaprezentował szef miejsko-gminnego koła Polskiego Stronnictwa Ludowego w Jaśle Kazimierz Sanokowski: „Stanisław Pankiewicz, długoletni działacz społeczny, samorządowy wniósł wielki bagaż swoją działalnością do naszego środowiska i gminy Jasło. Od osiemnastu lat jest samorządowcem skupiającym wokół swojej osoby rzesze społeczników. Przez trzynaście lat będąc wójtem współpracował w działalności samorządowej z radnymi Polskiego Stronnictwa Ludowego i sołtysami. Od siedmiu lat współrządzimy jako PSL w gminie, powołując na zastępcę wójta naszego kolegę. Stanisław Pankiewicz został zgłoszony przez Polskie Stronnictwo Ludowe z racji posiadanego dużego bagażu w działalności samorządowej, jak również jego charakter sprawia, że jednoczy społeczeństwo. Jest najlepszym kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego”.

Stanisław Pankiewicz o udziale w wyborach:

Stanisław Pankiewicz o swoim programie:

Stanisław Pankiewicz rządzi nieprzerwanie gminą Jasło od trzynastu lat. Od 2002 roku jego poparcie rosło systematycznie wraz z kolejnymi wyborami samorządowymi. Dziewięć lat temu o mandat wójta ubiegało się, obok niego, czterech kandydatów. Zdobył wówczas 3166 głosów. W 2006 roku otrzymał 4159 głosów poparcia. W ubiegłym roku ubiegając się o kolejną kadencję wójta gminy otrzymał o kilkaset głosów więcej – cieszył się zaufaniem 4876 wyborców (83,68% oddanych głosów). Tym razem nie miał konkurentów politycznych.

Dlaczego postanowił ubiegać się o mandat posła? – Chcę swoje doświadczenie zawodowe i wiedzę teoretyczną wykorzystać dla dobra naszego regionu, naszego kraju. Pełniąc urząd wójta przez trzynaście lat i wcześniej na szeregu innych odpowiedzialnych stanowiskach nabyłem wiedzę praktyczną. Zresztą, nie boję się wyzwań o czym świadczą dokonania w naszej gminie, w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Przede wszystkim to kieruje mną, abym ubiegał się o ten mandat. – wyjaśnia.

Do tej pory 62-letni Pankiewicz był kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością. W październiku ubiegłego roku partia udzieliła mu swojego poparcia w wyborach samorządowych.

Od szeregu lat współpraca z Polskim Stronnictwem Ludowym układa nam się ku pomyślności naszej gminy. Na funkcję wicewójta wskazany został przez Polskie Stronnictwo Ludowe siedem lat do tyłu Jan Lazar, którego powołałem. Ta współpraca układa nam się bardzo dobrze. Nigdy od korzeni mojego pochodzenia się nie odcinałem. Rok przed wyborami samorządowymi na Święcie Ludowym Polskie Stronnictwo Ludowe wyraźnie udzieliło mi poparcia na urząd wójta na obecną kadencję. Od tamtego okresu trwały systematyczne rozmowy, które skłoniły mnie do podjęcia tej decyzji, z czego się cieszę, bo czuję się dobrze w tym środowisku. – tłumaczył swoją decyzję.

Na pytanie jednego z dziennikarzy, czy zmieniając „barwy polityczne” liczy na to, że startując z list Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie miał większy wpływ na lokowanie większych środków z budżetu centralnego na rozwój naszego regionu ucina krótko: – Mam pewne rozwiązania, które przedstawiłem w programie. Będę zabiegał o to, aby te rozwiązania wprowadzić w życie. Nikt nie przesądza kwestii rządzenia po wyborach 9 października. Ale uważam, że status koalicyjny powinien się utrzymać.

Podczas konferencji zadeklarował publicznie, że nie ma zamiaru ubiegać się o kolejną kadencję wójta gminy Jasło.

Też nie jest celem samym w sobie mandat posła, bo chciałbym to doświadczenie, które nabyłem, wykorzystać dla dobra Podkarpacia, dla dobra naszego regionu. – powiedział.

Program wyborczy Stanisława Pankiewicza zakłada cztery główne punkty: zrównoważony rozwój Podkarpacia, pobudzanie gospodarki, oświatę oraz bezpieczeństwo. Jego główne założenia przedstawiamy Państwu poniżej:

1. Zrównoważony rozwój Podkarpacia

– Sprzeciwiam się likwidacji „Janosikowego” (czyli likwidacji sposobu zasilania subwencji ogólnej, który polega na tym, że samorządy o wyższych przychodach przekazują część swoich dochodów na rzecz pozostałych) bez którego miasta i gminy na Podkarpaciu nie mogłyby się rozwijać. Będę walczył w imieniu podkarpackich samorządów o utrzymanie na dotychczasowym poziomie sposobu subwencjonowania gmin o niskim dochodzie własnym.

– Będę zabiegał o zmianę zasad przyznawania środków unijnych dla naszego regionu na realizację inwestycji komunalnych (sieci wodnych i kanalizacyjnych, inwestycji dotyczących energii odnawialnej) na takie, które uwzględniałyby realne warunki terenowe w jakich żyjemy.

– Proponuję rozwiązanie problemu zaopatrzenia wsi w wodę, poprzez stworzenie warunków dla finansowania lokalnych komitetów budowy wodociągów.

– Będę zabiegał o zwiększenie nakładów na finansowanie infrastruktury drogowej dla terenów podgórskich, ze względu na potrzebę częstych remontów kapitalnych nawierzchni drogowych po okresie zimowym.

– Podejmę starania w kwestii ujęcia w programach centralnych budowy rozwiązań komunikacyjnych dla naszego regionu.

2. Pobudzanie gospodarki

– Proponuję stworzenie zachęcających warunków dla rolników (w postaci dotacji, niskoprocentowych kredytów oraz wsparcia organizacyjno-prawnego) do tworzenia grup producenckich.

– Chcę postawić na większą promocję produktów lokalnych, w tym podkarpackich win.

– Proponuję stworzenie programu unijnego dla wsparcia spółek melioracyjnych (tworzonych przez rolników) zapewniającego właściwe odwodnienie terenów rolnych.

3. Oświata

– Proponuję ustalenie ustawowego minimum liczby uczniów w placówkach oświatowych, od którego budżet państwa zapewnia finansowanie. W przypadku niespełnienia tego minimum ustawowa zgoda na prowadzenie szkół niepublicznych.

– Proponuję połączenie placówek przedszkolnych z klasami nauczania początkowego (1-3).

– Jestem za przywróceniem opieki lekarskiej i stomatologicznej w szkołach.

4. Bezpieczeństwo

– Będę zabiegał w sprawie stworzenia skutecznego systemu ostrzegania i minimalizowania skutków powodzi, który dotyczyłby całego dorzecza zlewni.

– Podejmę starania w kwestii wypracowania rozwiązań systemowych dotyczących osób poszkodowanych przez osuwiska.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Stanisław Pankiewicz: „chcę zrównoważonego rozwoju Podkarpacia i Polski””

  1. Polska jest niezrównoważona tylko poprzez PiS. Ale jak Stasiu z tego cholerstwa zrezygnował, to ma mój głos.

  2. Nie tylko Warzyce ale cała gmina Jasło!Skończ z tymi PiSowcami,których musiałeś do tej pory wspierać w każdych wyborach!Teraz zbieraj głosy na siebie i Wydro!