Informacje

Oświetlenie ledowe przyszłością w gminie Kołaczyce?

Burmistrz miasta i gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha podpisała z merem gminy Iwano-Frankowo na Ukrainie umowę partnerską o współpracy. Oba samorządy chcą zrealizować wspólne przedsięwzięcie, które ma szansę na dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Podpisanie umowy
Podpisanie umowy partnerskiej z merem gminy Iwano-Frankowo na Ukrainie.
Fot. © ARCHIWUM URZĘDU MIASTA I GMINY KOŁACZYCE

Urzędnicy przygotowali projekt pod nazwą „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Kołaczyce i Gminy Iwano-Frankowo poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”. Wniosek aplikacyjny został złożony do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Jest o co zabiegać, bo unijne dofinansowanie stanowi aż 90% wartości projektu.

Zadanie zostało wstępnie oszacowane na kwotę 1 926 462,28 euro, z czego wkład własny obu samorządów to 214 051,37 euro. Partnerem wiodącym projektu ma być gmina Kołaczyce.

W ramach tego projektu gmina Kołaczyce chciałaby zainstalować na swoim terenie sto lamp hybrydowych oraz wymienić kompleksowo stare lampy na nowe oprawy, prawdopodobnie ledowe. Zrobiliśmy już audyt energetyczny. Dzięki takiej inwestycji możemy w ciągu roku zaoszczędzić do 40 procent środków, które dotychczas wydajemy z budżetu na opłaty za energię. Planujemy też na terenie gminy zrobić centrum zarządzania tym oświetleniem. Byłaby to instalacja, którą pracownicy włączaliby i wyłączaliby lampy. Często zdarza się tak, że lampy albo za długo się świecą, albo w niektórych miejscach wcale się nie świecą. To powoduje konflikty społeczne, a powinniśmy ich unikać. Projekt ten wspaniale współgra z atmosferą, będzie mniejsza emisja dwutlenku węgla. Cieszy nas to, że gmina Kołaczyce może wdrożyć innowacje w poprawę naszego otoczenia i środowiska. – powiedziała Małgorzata Salacha, burmistrz miasta i gminy Kołaczyce.

Gmina Iwano-Frankowo planuje z kolei zainstalowanie kolektorów słonecznych na dwóch budynkach użyteczności publicznej oraz kilka sztuk lamp, które będą oświetlały centrum tej miejscowości.

W najbliższych miesiącach wniosek przejdzie ocenę merytoryczną. – Mamy nadzieję, że ten projekt zostanie zakwalifikowany i w następnym roku będziemy mogli ogłosić przetarg i po kolei realizować zadania związane z tym projektem na terenie gminy Kołaczyce, jak też Iwano-Frankowo. – dodaje Małgorzata Salacha.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE