Informacje

Składowisko odpadów w Jaśle: trwają prace rekultywacyjne

Rozpoczęły się prace przy rekultywacji składowiska odpadów w Jaśle przy ul. Żniwnej. Wartość zadania, które realizować będzie Miasto Jasło, wynosi prawie 3,5 mln złotych.

Rekultywacja składowiska odpadów w Jaśle
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

W ogłoszonym przez Miasto Jasło postępowaniu przetargowym brało udział 7 oferentów, a najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Hydrogeotechnika Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Wartość inwestycji, która wynosi blisko 3 i pół mln zł, pokryta zostanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Miasta Jasła. Termin realizacji zadania przewidziany jest na lata 2011-2012.

Obecnie na terenie zamkniętego Składowiska Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ulicy Żniwnej prowadzone są przygotowania, do głównych prac rekultywacyjnych polegające na wycince drzew i krzewów na skarpach składowiska. W ramach rekultywacji powierzchnia składowiska zostanie wyrównana i uszczelniona. Kolejnym etapem będzie wykonanie warstwy drenażowej, której zadaniem będzie odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poza obszar składowiska. Ostatnim etapem prac, będzie wykonanie warstwy biologicznej, czyli obsianie powierzchni składowiska odpowiednio dobranymi roślinami – mówi Marcin Gustek, kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Jaśle.

Rekultywacja składowiska ma znaczenie proekologiczne, pozwoli zabezpieczyć środowisko przed potencjalnym negatywnym oddziaływaniem składowiska.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE