Informacje

Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu jasielskiego

Pięć budynków szkół średnich zlokalizowanych na terenie miasta Jasła ma szansę w przyszłym roku na zmianę swojego zewnętrznego wizerunku.

Zespół Szkół Technicznych w Jaśle
Budynek Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Rada Powiatu w Jaśle podjęła w środę uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2012 rok na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego – II etap”. Zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 117 350 złotych mają wystarczyć na opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków oświatowych.

Zakres zamówienia obejmuje: opracowanie audytów energetycznych wraz z efektem ekologicznym, sporządzenie inwentaryzacji budynków w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, sporządzenie map geodezyjnych do celów lokalizacyjnych, sporządzenie projektów budowlanych (do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) i wykonawczych (według założeń wynikających z opracowanych audytów energetycznych) obejmujących: termomodernizację, instalację c.o, wymiennikownie, przyłącza do sieci cieplnej miejskiej i do poszczególnych budynków, sporządzenie charakterystyki energetycznej budynków, sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, uzyskanie do projektów budowlanych: uzgodnień lub opinii innych organów, wymaganych przepisami szczegółowymi niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (jeżeli wymagane), uzyskanie warunków na przyłącze c.o i c.c.w.u do sieci miejskiej z MPGK Jasło oraz na przyłącza do poszczególnych budynków.

Wytypowane do zadania placówki to: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych, Bursa Międzyszkolna, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz I Liceum Ogólnokształcące im. króla Stanisława Leszczyńskiego przy ulicy Czackiego.

Zadanie to jest kontynuacją termomodernizacji budynków należących do powiatu. W tym projekcie ujmujemy wszystkie budynki znajdujące się przy ulicy Staszica, jak również dołączamy I Liceum Ogólnokształcące, które zostało zrobione z frontu natomiast cały tył pozostał bez termomodernizacji. W ramach tej termomodernizacji zmienimy również sposób ogrzewania obiektów. Ogrzewanie będzie z miejskiej sieci ciepłowniczej. – mówi Tadeusz Górczyk, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle.

Jak podkreśla Tadeusz Górczyk, na efekty ekonomiczne trzeba będzie jeszcze poczekać, bo nie wszystkie inwestycje związane z termomodernizacją zostały zakończone.

Mamy częściowo prace wykonane w Starostwie, częściowo w II Liceum Ogólnokształcącym. Ze względu na problemy z wykonawcami musieliśmy: raz zerwać umowę z wykonawcą, który rozpoczął prace, drugi raz musieliśmy unieważnić przetarg ze względu na to, że wykonawca nie podpisał umowy. Zakończenie termomodernizacji przeniesie się na rok przyszły. Te efekty będziemy mogli wtedy obserwować. – podkreśla.

Samorządowcy po zakończeniu termomodernizacji myślą o rewitalizacji całego otoczenia szkół przy ulicy Staszica. – Myślę, że dałoby to znaczną poprawę estetyki, ale przede wszystkim funkcjonalności tych obiektów. Podchodzimy do kompleksu przy Staszica jako jednego zespołu. Nie tak, że jedna szkoła chce to, druga chce to. Dyrektorzy pomiędzy sobą się porozumieli i będzie to wspólne zagospodarowanie. Nabór planowany jest na miesiąc wrzesień, więc tego czasu jest więcej. Dzisiaj koncentrujemy się na termomodernizacji. – dodaje Tadeusz Górczyk.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE