Informacje

Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Kątach

„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową” – tak mówił podczas homilii wygłoszonej do dzieci i rodziców ze szkoły podstawowej w Kątach ks. Prałat Zygmunt Kudyba.

Sztandar dla SP w Kątach

Sztandar dla SP w Kątach

Fot. © MAREK SROKA

W czwartek 15 grudnia w szkole podstawowej im. Adama Mickiewicza w Kątach miała miejsce uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru. Najpierw uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne i zaproszeni goście zebrali się w kościele aby podczas uroczystej Mszy Świętej poświęcić sztandar, jako symbol historii i tradycji. Sztandar jest znakiem, który łączy tych, którzy wyznają te same wartości, których jednoczy ta sama kultura, tradycja, historia.

Msza Święta była celebrowana przez księdza Dziekana Zygmunta Kudybę, Księdza Proboszcza Stanisława Mirka, Kustosza sanktuarium w Nowym Żmigrodzie księdza Henryka Magudę, oraz księdza moderatora Ruchu-Światło-Życie Piotra Gnata.

Po uroczystej Mszy Świętej uczestniczy uroczystości udali się w orszaku procesyjnym z pocztami sztandarowymi na czele do budynku DL, gdzie na Sali miały nastąpić dalsze części uroczystości.

Wśród gości przybyłych na uroczystość byli min. wicestarosta jasielski Franciszek Miśkowicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Pers, wójt Gminy Krzysztof Augustyn, zastępca wójta Radosław Kujawski, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Źrebiec, radni gminni, kierownik krośnieńskiego oddziału Kuratorium Oświaty pani Lucyna Oboń, dyrektorzy szkół, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Pracownicy Szkolnego Zespołu Obsługi Szkół, Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach, Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich, Zarząd Kółka Rolniczego, Zarząd Wspólnoty Leśnej, poczty sztandarowe, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

Po przywitaniu gości nastąpiła najważniejsza część uroczystości, przekazanie aktu nadania sztandaru szkole. Akt nadania wręczył na ręce pani dyrektor wójt gminy Krzysztof Augustyn. Delegacja rodziców przekazała sztandar pani dyrektor, która wręczyła sztandar uczniom. Po prezentacji sztandaru nastąpiło ślubowanie uczniów i wbicie pamiątkowych gwoździ do drzewca sztandaru. Gwoździe wbiły osoby od lat życzliwie szkole, które otrzymały również z rąk Pani dyrektor akty podziękowania.

Okolicznościowe wystąpienie wygłosiła dyrektor szkoły Cecylia Piwowar. Słowa skierowała do wszystkich zebranych kładąc nacisk an symbolikę i znacznie sztandaru.

„Człowiek jako jedyna ze stworzeń na Ziemi określa siebie i swoje relacje do otaczającego świata za pomocą symboli. Są one ważne zarówno dla poznania i rozumienia otaczającej nas rzeczywistości jak i siebie samych. Symboli w życiu człowieka jest bardzo wiele. Są one bardzo ważne w życiu każdego człowieka, dlatego niektóre z nich otaczamy czcią. Jednym z takich ważnych symboli jest sztandar. Stanowi on znak tożsamości wspólnoty. Łączy tych, którzy chcą urzeczywistniać te same wartości, a dzięki temu stanowi znak ciągłości i trwania. Rangę sztandaru podnosi faktu poświęcenia, ma on więc oprócz wymiaru świeckiego również religijny, co jest dodatkowym powodem oddawania mu należnych honorów. Dlatego dzisiaj przejmując sztandar szkoły przyklękłam i ucałowałam jego skraj. Sztandar będzie noszony podczas ważnych uroczystości religijnych, państwowych i szkolnych z dumą i czcią.”

Po części oficjalnej dzieci przedstawiły część artystyczną przybliżająca sylwetkę patrona szkoły Adama Mickiewicza. Swój występ rozpoczęły polonezem do muzyki z filmu „Pan Tadeusz”. Uczniowie przy pomocy Justyny Wójcik wykazali się wielką pomysłowością o czym świadczyło zainteresowanie widowni ruchem na scenie.

Rodzice jak zwykle stanęli na wysokości zadania i przygotowali smaczny obiad dla wszystkich uczestników uroczystości.

Od tej pory Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza ma swój sztandar, który może prezentować i nosić z chlubą jako symbol największych wartości wypisanych na sztandarze: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka.

Marek Sroka
(Urząd Gminy Nowy Żmigród)

SŁOWA KLUCZOWE