Informacje

Twórcze Karpaty

Biuro Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle planuje realizację projektu pod nazwą Festiwal Współpracy Międzypokoleniowej „Twórcze Karpaty”. Festiwal ma przyczynić się do przełamywania funkcjonującego w społeczeństwie mitu o konflikcie pokoleń i pokazać, jak wiele dobrego wynika z wymiany międzypokoleniowej.

Bożena Molska
Bożena Molska.
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Rok 2012, z inicjatywy Komisji Europejskiej, decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Chcielibyśmy przyłączyć się do tej akcji i promować wizję takiego społeczeństwa, w którym każdy, bez względu na wiek, znajduje dla siebie miejsce w społeczności, w której może być twórczo aktywny – wyjaśnia Bożena Molska-Olbrot, kierownik Biura Wspierania Inicjatyw Społecznych w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Jasła.

Obecnie poszukujemy partnera, który wspólnie z miastem włączyłby się do przygotowań i realizacji tego innowacyjnego projektu – dodaje kierownik B. Molska-Olbrot.

Projekt, który chciałoby realizować miasto ma stworzyć przestrzeń do autokreacji i samorealizacji starszego oraz młodszego pokolenia w sferze kultury poprzez promocję i upowszechnianie różnorodnych form twórczości i aktywności artystycznej. Planowany termin realizacji projektu to wrzesień 2012 r.

Wszelkie dodatkowe informacje można kierować do Biura Wspierania Inicjatyw Społecznych, Urząd Miasta w Jaśle, Rynek 12, 38-200 Jasło, tel. 13 4486329, e-mail:b.molska@um.jaslo.pl.

Ogłoszenie można znaleźć na stronie:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/bip/gminy/um_jaslo/bis/2011/ogloszenia/ogloszenie_bis_03_01_2012.pdf

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE