Kultura | rozrywka | edukacja

Ignacy Łukasiewicz – trudna sztuka odpowiedzialności

16 marca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się spotkanie z Wiesławem Hapem, poświęcone postaci Ignacego Łukasiewicza. Okazją ku temu była 190. rocznica urodzin i 130. rocznica śmierci twórcy przemysłu naftowego.

Prelekcja Wiesława Hapa
Fot. © MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele zarządu Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego – Felicja Jałosińska i Józef Laskowski, wicedyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Ewa Kosiek, zaproszeni goście, młodzież i pedagodzy.

Wiesław Hap, historyk i regionalista, prezes SMJiRJ jest autorem wielu artykułów związanych z historią Jasła i regionu. Kilka z nich poświęcił I. Łukasiewiczowi. Dzięki temu, że Gimnazjum nr 2 wraz z Oddziałami Integracyjnymi przy ZSM nr 3 w Jaśle nosi imię Łukasiewicza, jego postać jest ciągle żywa. Corocznie odbywają się konkursy literackie i plastyczne, apele i pogadanki poświęcone patronowi. Szkoła organizuje też wycieczki do skansenu naftowego w Bóbrce.

W. Hap skupił się na wątkach biograficznych, a szczególnie na związkach Łukasiewicza z Jasłem. Zaznaczył, że w jego jasielskim etapie życia istnieje wiele nieścisłości i hipotez. Tutaj, w Ulaszowicach, na ziemi Franciszka Trzecieskiego uruchomił pierwszą destylarnię ropy naftowej, a przy ulicy Rynek 17 mieściła się jego apteka. Rok 1859 obfituje w tragedie zawodowe i osobiste. Pożar destylarni w Ulaszowicach, kłopoty ze spółką w Klęczanach i najbardziej bolesna, śmierć córeczki Marianny – powodują, że wyjeżdża z Jasła. Łukasiewicz był człowiekiem wielkiego serca i umysłu, niepodważalnym autorytetem w wielu dziedzinach, filantropem, fundatorem wielu kaplic i szkół, dla swoich pracowników stworzył zaplecze socjalne. O nim to mówiono, że drogi w Krośnie wybrukowane są jego guldenami. Przydomek „ojciec Ignacy” świadczy, że darzony był estymą nie tylko przez osoby bliskie. Jego motto życiowe brzmiało: To wielka sztuka być bogatym, ale i wielka odpowiedzialność.

Opowieść W. Hapa uzupełniona została pokazem slajdów, a na zakończenie zebrani obejrzeli film Szlak Naftowy, wyprodukowany przez TV Obiektyw, który podczas Międzynarodowego Salonu Turystycznego TOUR SALON 2005 w Poznaniu w ósmej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych TOURFILM 2005 zdobył wyróżnienie w kategorii „Film turystyczny służący promocji i popularyzacji ruchu turystycznego”.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa „Rozświetlić ciemność – życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”, która powstała przy współpracy z Zespołem Szkół Miejskich nr 3 – Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle oraz Stowarzyszeniem Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Wystawa będzie eksponowana w MBP w Jaśle do 10 kwietnia 2012 r.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE