Informacje

Ogródek Jordanowski i Zespół Pałacowo-Parkowy w Gorajowicach rewitalizowane

Ruszyły prace budowlane w związku z realizacją unijnego projektu pod nazwą „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła”.

Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie wynosi 85 procent. Partnerami projektu są: Miasto Jasło, Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla oraz Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Każdy z podmiotów realizuje poszczególne etapy przedsięwzięcia.

W marcu br. Miasto Jasło rozpoczęło rewitalizację Ogródka Jordanowskiego. Prace budowlane wykonuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MEGBUD” z Tarnowa, które wygrało przetarg.

Ogródek Jordanowski
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Ogródek Jordanowski
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Polegają one na przebudowie istniejących obiektów rekreacyjnych, wykonaniu nowych urządzeń zabawowych i rekreacyjnych oraz ogrodzeniu obiektu, budowie „ścieżki zdrowia”, siłowni, skateparku, wykonaniu „małej architektury” i nowych nasadzeń roślinności, a także budowie letniej sceny, która będzie zlokalizowana w pobliżu kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”.

Bardzo się cieszę, że będzie scena plenerowa, bo Młodzieżowy Dom Kultury organizuje często różne prezentacje, pokazy w wykonaniu uczestników naszych zajęć. – mówi Grażyna Leńczuk, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle. – Będziemy mieć możliwość pokazania się dla szerszej publiczności w plenerze. Myślę, że będziemy mogli również organizować dla mieszkańców Jasła atrakcyjniejsze imprezy plenerowe blisko naszego budynku. Do tej pory organizowaliśmy festyn z okazji Dnia Dziecka, pikniki na rozpoczęcie zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury. Bardzo dobrze się stało, że te prace się rozpoczęły. Na pewno będzie troszkę utrudnień, ale mamy perspektywę taką, że ogród będzie piękny i będzie służył wszystkim.

Ogród Jordanowski powstał w latach 70-tych ubiegłego stulecia. Warunki atmosferyczne oraz czynnik ludzki spowodowały, że wiele z urządzeń i wyposażenia terenu uległo zniszczeniu. Część placu znajdująca się za budynkiem Młodzieżowego Domu Kultury – w miejscu, gdzie pierwotnie funkcjonowały baseny kąpielowe – do tej pory była niezagospodarowana. Do tej pory miejsce to służyło głównie młodzieży do spożywania alkoholu. Świadczą o tym porozrzucane dookoła etykiety z różnego rodzaju napojów wyskokowych i rozbite szkła.

Ogródek Jordanowski
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Ogródek Jordanowski
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Według założeń projektowych Ogródek Jordanowski po rewitalizacji ma być obszarem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców Jasła.

Trzeba będzie pomyśleć o monitoringu. – podkreśla Grażyna Leńczuk. – Nie możemy z góry zakładać, że młodzież jest zła. My tak nie uważamy. My staramy się im jak najlepiej zagospodarować wolny czas. Myślę, że jakieś kamery mogą się przydać, aczkolwiek młodzież korzystając nawet z „Orlika” i tam spędzając czas na zajęciach sportowych raczej nie myśli, żeby coś złego tutaj robić. A dzieci, które będą tutaj przychodziły, będą raczej nabierać tylko pozytywnych nawyków.

Na terenie Ogródka Jordanowskiego na pewno będzie monitoring. – zapewnia Antoni Pikul, zastępca burmistrza miasta Jasła.

Prace mają zakończyć się tutaj do końca sierpnia bieżącego roku. W tym czasie, ze względu na bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszego miasta, część terenu Ogródka Jordanowskiego będzie wyłączona z użytkowania. Z tego powodu zamknięto wejście od strony ulicy Jana Pawła II, a o prowadzonych pracach budowlanych informują zamontowane dookoła obiektu tabliczki informacyjne. Dojazd do Młodzieżowego Domu Kultury i kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” został zapewniony od strony ulicy Śniadeckich.

Ten element projektu pochłonie 4 669 594,25 złotych.

Grażyna Leńczuk:
Myślę, że ta inwestycja jest bardzo dobrym pomysłem, gdyż będzie o wiele więcej urządzeń zabawowych, będą doposażone te miejsca rekreacyjne, które już istnieją. To wszystko z korzyścią dla dzieci, które przychodzą także do Młodzieżowego Domu Kultury. Obserwując kto korzysta z tego placu zabaw i placu rekreacji to widzę, że bardzo dużo rodzin z małymi dziećmi tutaj przychodzi. Dzieci pod okiem rodziców bawią się, spędzają czas na wolnym powietrzu.

Przed pierwszym wrześniowym dzwonkiem lekcyjnym w ramach projektu nowe place zabaw powstaną również na osiedlu Gamrat (ulica Mickiewicza), osiedlu Kopernika (ulica Metzgera) oraz osiedlu Ulaszowice (ulica Na Kotlinę).

Rewitalizację czeka również Gądki, a dokładnie obszar położony tuż za kładką na rzece Wisłoce łączący osiedle z miastem.

W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na wykonanie toru BMX i parku linowego oraz zagospodarowanie terenu pod budowę parku linowego i toru BMX. – mówi Antoni Pikul.

Zespół Pałacowo-Parkowy w nowej odsłonie

Medyk
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zakres prac, który jest realizowany na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla przy ulicy Sroczyńskiego w ramach projektu „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła” obejmuje dziewięć zadań.

Roboty budowlane wykonuje konsurcjum: Budownictwo „Styl-Bau” Bogdan Klatka i Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Ebar-Bau” Sp. z o.o. z Jasła.

Prace już się rozpoczęły i będą kontynuowane, jeżeli tylko warunki pogodowe na to pozwolą. Została już wykonana wycinka starych, zniszczonych, schorowanych drzew. W to miejsce będą nowe nasadzenia drzew, klomby kwiatowe. Park będzie miał szatę przypominającą z 1950 roku. Będą nowe ławki, kosze czyli całe wyposażenie struktury parku. W następnej kolejności są prace ziemne, prace przy boisku i wszystkie inne, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Prace mają być zakończone do 20 września 2012 roku. Mam nadzieję, że ten termin zostanie dotrzymany. Na razie nie mamy żadnych opóźniej w projekcie. – mówi Alicja Dachowska, dyrektor placówki.

Dyrektor „Medyka” zapewnia, że inwestycja nie będzie kolidowała z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi w prowadzonej przez nią placówce.

Dodaje: – Często spotykamy się w ramach tzw. rady budowy: z inspektorami nadzoru, wykonawcą i będziemy na bieżąco ustalać wszystkie czynności. Zapewnienie bezpieczeństwa słuchaczom i pracownikom to jest moje główne zadanie przy tym projekcie. Jest to rzecz niezmiernie ważna i istotna.

Powrót do czasów świetności

Mieszkańców Jasła szczególnie ucieszy fakt, że tereny przylegające do zabytkowego dawnego pałacyku rodziny Sroczyńskich po rewitalizacji będą ogólnie dostępne. Teraz wieczorami i w weekendy bramy wejściowe ze wszystkich stron są pozamykane.

Teren jest własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Ponieważ jest to teren zabytkowy było takie założenie w projekcie, że do godziny 22 będzie dostępny dla zwiedzających. Będzie miał również formę rekreacyjną, a za tym mieszkańcy Jasła będą mogli tutaj przyjść, odpocząć, zrelaksować się. Taka sytuacja też jest w chwili obecnej, bo bardzo dużo osób korzysta z tego parku w weekendy i w ciągu tygodnia. – mówi Alicja Dachowska.

Zmodernizowany zostanie też sam pałac. – W tej rewitalizacji będzie konserwacja balkonów, loggi od strony zachodniej, będą schody z piaskowca, będzie odnowiony kamień romański wokół okien, na balkonach i na wystających stiukach. Będzie także przeprowadzona iluminacja budynku tak, żeby ten piękny obiekt mogło podziwiać całe miasto także wieczorową porą. – wylicza pani dyrektor.

Medyk
© Kliknij, aby powiększyć wizualizację.

Wszystkie detale zostały dokładnie odwzorowane na podstawie zachowanych zdjęć archiwalnych oraz pocztówek przedstawiających pałac i park dworski.

Z rewitalizacji skorzystają również sami uczniowie „Medyka”. W miejscu zniszczonego asfaltowego boiska do piłki nożnej, a niegdyż również do piłki koszykowej powstanie nowoczesne boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, z którego młodzież będzie miała okazję korzystać w trakcie zajęć z wychowania fizycznego. Szkoła umożliwi im uprawianie ulubionych dyscyplin sportowych takich jak: piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, tenis ziemny czy piłka ręczna.

Medyk
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Medyk
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W planach jest też przebudowa przyszkolnego parkingu oraz drogi przeciwpożarowej prowadzącej w stronę budynków administracyjnych szpitala. W miejsce zniszczonego asfaltu zostanie położona kostka grafitowa.

Cały Zespół Pałacowo-Parkowy zostanie wyposażony w system monitoringu.

Wartość zadania po przetargu wynosi 1 327 257,49 złotych.

Alicja Dachowska:
Pomysł na wykorzystanie środków unijnych na rewitalizację tego terenu był u mnie już od kilku lat i zbiegł się z informacją, że miasto Jasło zamierza przygotować projekt w zakresie swoich zadań. W związku z tym był mój pomysł, żeby połączyć te dwie duże inwestycje w jeden projekt jako że projekt dużo zyskuje, jeżeli w tej rewitalizacji są włączone tereny zabytkowe. Tak też się stało. Z Małgorzatą Adamską, która jest koordynatorem tego projektu, na początku przygotowań do tego projektu analizowałyśmy każdą rzecz, co możemy z naszej strony włączyć do tego projektu. Z naszej strony zostały przygotowane wszystkie pozwolenia, jesteśmy już po ogłoszonym przetargu.

W kolejnym materiale opiszemy postęp prac przy realizacji kolejnego unijnego projektu: „Rekultywacja obszarów zdegradowanych przy ulicy Kwiatowej w Jaśle”.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE