Informacje

Pieniądze dla przedsiębiorczych w zasięgu ręki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zaprasza wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem na założenie lub rozwinięcie prowadzonej działalności gospodarczej na bezpłatne spotkania informacyjne które odbędą się:

Lokalna Grupa Działania LIWOCZ

19.03.2012 r. godz. 16:00 – 20:00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach
– 20.03.2012 r. godz. 16:00 – 20:00 Dom Kultury w Pilźnie
21.03.2012 r. godz. 16:00 – 20:00 Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
– 22.03.2012 r. godz. 16:00 – 20:00 Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej
– 23.03.2012 r. godz. 16:00 – 20:00 Sala w Remizie OSP Brzostek

Podczas spotkań uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Wszyscy dostaną również komplet dokumentów pozwalających na właściwe przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

Spotkania informacyjne poprzedzają nabór wniosków, który trwał będzie od 10.04.2012 r. do 07.05.2012 r.

Pula środków finansowych przeznaczonych przez LGD „LIWOCZ” do rozdysponowania w w/w naborze to ponad 1 300 000,00 złotych.

Dofinansowanie może wynosić nawet 50% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” mogą składać rolnicy, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące lub podejmujące działalność jako mikroprzedsiębiorca zatrudniający poniżej 10 osób zamieszkujący lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie działania LGD „LIWOCZ” tj. Gmin: Brzyska, Brzostek, Pilzno, Jodłowa i Skołyszyn.

Szczegółowe informacje o działaniach „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” www.lgdliwocz.pl.

Informacji związanych ze spotkaniami informacyjnymi oraz naborem wniosków udzielają pracownicy biura (Brzyska 11A) od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600, pod nr tel. 13 44 103 38 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lgdliwocz@wp.pl

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie finansowane ze środków PROW na lata 2007-2013 oś 4 LEADER działanie 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”

(LGD „Liwocz”)

SŁOWA KLUCZOWE