Informacje

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych za pomocą systemu komputerowego

Gimnazjaliści z Powiatu Jasielskiego będą mieli możliwość korzystania z elektronicznego systemu naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Rekrutacja będzie przeprowadzana przy użyciu systemu eEdukacja Nabór Vulcan, który w całości obsługiwany jest przez użytkowników przy pomocy internetu.

Wicestarosta jasielski Franciszek Miśkowicz
Wicestarosta jasielski Franciszek Miśkowicz.
Fot. © Starostwo Powiatowe / KATARZYNA PACWA

Jak to działa? W centralnej bazie danych gromadzone są na bieżąco dane na temat oferty szkół uczestniczących w elektronicznym naborze oraz informacje na temat kandydatów. System, na podstawie wprowadzonych zasad rekrutacji, automatycznie wylicza kandydatom punkty i po zakończeniu gromadzenia i weryfikacji danych, na podstawie uzyskanych przez nich wyników punktowych oraz dokonanych preferencji, dokonuje przydziału kandydata do oddziału w szkole.

System zapewnia pełne bezpieczeństwo gromadzonych i przesyłanych informacji. Każdy użytkownik  posługuje się programem przy użyciu indywidualnego konta a przesyłane dane są szyfrowane i chronione systemami zabezpieczeń. Dla samorządu powiatu jasielskiego to kolejny krok wspierający rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wierzymy, że korzyści płynące z takiej organizacji naboru dostrzegą wszyscy uczestnicy systemu, czyli kandydaci, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz organy prowadzące szkoły.

Uczniowie, kandydaci do szkół ponadgimnazjalncyh i ich rodzice będą mieli:
– stały i łatwy dostęp do aktualnych informacji o ofercie wszystkich szkół,
– ograniczenie do niezbędnego minimum liczby kontaktów ze szkołą ponadgimnazjalną,
– likwidację zjawiska blokowania miejsc, łatwiejsze porównywanie ofert poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych,
– bogate i zawsze aktualne statystyki popularności poszczególnych oddziałów i szkół,
– natychmiastową informację o wynikach naboru,
– bieżącą informacją o wolnych miejscach w szkołach podczas rekrutacji dodatkowej,
– kalkulator punktowy ułatwiający dokonanie wyborów (przelicza hipotetyczne oceny i osiągnięcia na punkty rekrutacyjne do każdego z oddziałów).

Bardzo dziękujemy Burmistrzom oraz Wójtom Miast i Gmin Powiatu Jasielskiego, jak również ich pracownikom zajmującym się sprawami oświaty za przychylność dla podjętych przez powiat działań w tym zakresie oraz za wyrażenie woli współdziałania i wspólnej realizacji naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013.

Wicestarosta Jasielski
Franciszek Miśkowicz

SŁOWA KLUCZOWE