Informacje

Spotkanie z przedsiębiorcami

Ponad 60 przedsiębiorców z Jasła i powiatu jasielskiego uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym wspólnie przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Urząd Miasta w Jaśle. Głównym celem pierwszego, roboczego spotkania było przestawienie źródeł pozyskiwania zewnętrznych funduszy, a także ustalenie kierunków współpracy pomiędzy Miastem a przedsiębiorcami.

Spotkanie z przedsiębiorcami
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Podczas spotkania możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych, a także ofertę szkoleniową dla przedsiębiorców przedstawił Konrad Fijołek, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, a ofertę współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. – prezes Krzysztof Kłak.

Chcielibyśmy aby zmieniło się oblicze jasielskich przedsiębiorców, którzy tak rzadko uczestniczą w pozyskiwaniu funduszy z projektów. Jest to dla nas ogromnie ważne, bo widzimy, że straciliśmy kilka lat i niewiele firm z Jasła potrafiło pozyskać pieniądze, które do przedsiębiorców z innych regionów trafiały w ogromnych ilościach. Dlatego to spotkanie z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy i prezesem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest dla nas tak bardzo ważne – mówił Edward Gierut, prezes Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców.

Ze swojej strony miasto przygotowuje między innymi projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, chce również by przedsiębiorcy mieli możliwość konsultowania z samorządem projektów uchwał Rady Miejskiej Jasła w sprawach gospodarczych. Jednym z proponowanych działań jest także organizowanie wspólnych szkoleń dla przedsiębiorców, rozszerzenie współpracy z miastami partnerskimi Jasła o kontakty pomiędzy przedsiębiorcami (spotkania w Jaśle i za granicą) oraz podejmowanie wspólnych działań w zakresie ubiegania się o środki unijne.

Ze strony burmistrza Jasła i prezesa Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców padło również zapewnienie o utworzeniu wspólnego zespołu złożonego z urzędników i przedsiębiorców, który zajmowałby się między innymi pracą nad projektami unijnymi. – Chcemy, aby ta współpraca nabrała realnych kształtów i przynosiła efekty zarówno dla miasta, jak i dla naszych przedsiębiorców – podsumowuje Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE