Informacje

Kampania „Kibicuj zdrowiu”- Euro 2012

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle uprzejmie informuje, że w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, Główny Inspektorat Sanitarny w partnerstwie z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Centrum ds. AIDS, Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, przygotował kampanię społeczną „KIBICUJ ZDROWIU”.

Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Celem kampanii jest ograniczenie ryzykownych zachowań zdrowotnych, które mogą pojawić się w czasie imprez masowych, ze szczególnym naciskiem na:
– ograniczenie zdrowotnych następstw palenia tytoniu, w tym ekspozycji na dym tytoniowy, nadużywania alkoholu oraz używania innych substancji psychoaktywnych (w tym nowych narkotyków),
– ograniczenie liczby zatruć pokarmowych, związanych z konsumpcją niewłaściwie przygotowanej, przechowywanej lub przeterminowanej żywności,
– ograniczenie liczby zachorowań na inne choroby zakaźne, w tym choroby związane z niewłaściwą higieną osobistą,
– ograniczenie skutków ryzykowanych zachowań seksualnych, w tym zakażeń HIV i zachorowań na inne choroby przenoszone drogą płciową (HCV, HPV, kiła, rzeżączka).

Dla potrzeb kampanii zostały opracowane ulotki „5 zasad bezpiecznego i zdrowego kibicowania”, które zostały wydane w 4 wersjach językowych polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej) oraz spot reklamowy i baner internetowy.

(PSSE w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE