Informacje

Kołaczyckie liceum laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Projekt z Klasą”

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach wzięli udział w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Projekt z klasą”, zorganizowanego przez wydawnictwo Nowa Era.

Uczestnicy projektu
Fot. © ARCHIWUM SZKOŁY

Licząca dwudziestu dwóch członków grupa uczniów wraz z opiekunami – Małgorzatą Piątkowską i Wioletą Maziarz, opracowała i zgłosiła do konkursu projekt edukacyjny pt. „Hi! Привет! Hallo!- pociągiem marzeń w świat”. Ich projekt to fascynująca podróż, w której nauka języków obcych odbywa się poprzez literaturę, muzykę, taniec oraz grę aktorską. Podróżnicy tej wyprawy to uczniowie o uzdolnieniach aktorskich, wokalnych, tanecznych i plastycznych, którzy stworzyli inspirujący scenariusz inscenizacji w trzech językach: angielskim, rosyjskim i niemieckim.

W kołaczyckim liceum już od siedmiu lat młodzież rozwija swoje pasje językowe w Anglojęzycznym Kole Teatralnym, łącząc je z fascynacjami teatralnymi, prezentując klasykę w języku angielskim oraz tworząc własne scenariusze. Z czasem uczniowie zapragnęli poszerzyć swój repertuar o język rosyjski i niemiecki. Inspiracją do podjęcia takiego wyzwania były kontakty, poprzez platformy e-learningowe, ze szkołami z innych krajów, a także bezpośrednie spotkanie z odbywającą w naszej szkole praktykę studentką Alexandrą Jadwigą Wößner z Niemiec. Uczniowie zafascynowani nowymi znajomościami oraz różnorodnością kultur, zaczęli z sukcesem pokonywać bariery językowe, a dzięki temu poznawać lepiej rówieśników z innych krajów oraz uczyć się przez zabawę.

Po zgłoszeniu projektu do konkursu młodzież z wielkim zaangażowaniem przystąpiła do realizacji założonych celów, jakimi była reklama i promocja własnej pracy. W kilkuminutowym spocie reklamowym w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim zaprezentowali swój pomysł. Dzięki społecznościowym portalom i lokalnym mediom zyskali duże zainteresowanie oraz poparcie dla twórczego projektu, na który spływały tysiące głosów z powiatu, innych województw, a nawet spoza granic kraju. Choć konkurencja zgłoszonych 224 projektów z całego kraju wydawać by się mogła nie do pokonania, to silna determinacja zespołu i wysiłek zostały docenione przez jury konkursu.

Wygrana nagroda finansowa, którą otrzymali laureaci, zostanie przeznaczona na spełnienie ich marzeń – udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez profesjonalnych aktorów.

(LO w Kołaczycach)

SŁOWA KLUCZOWE