Informacje

Najlepsi z najlepszych

18 najlepszych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało dziś nagrody Burmistrza Miasta Jasła. Wśród wyróżnionych znajdowali się laureaci i finaliści ogólnopolskich konkursów, uczniowie zaangażowani w działalność społeczną.

Krzysztof Krysa
Nagrodę odbiera Krzysztof Krysa.
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Nagrodzeni uczniowie (szkoły podstawowe): Franciszek Koszelnik (Szkoła Podstawowa nr 1), Anna Kalisz (Szkoła Podstawowa nr 2), Anna Zając (Szkoła Podstawowa nr 4), Karolina Myśliwiec (Szkoła Podstawowa nr 6), Natalia Fil (Szkoła Podstawowa nr 7), Monika Kłosowska (Szkoła Podstawowa nr 8), Przemysław Zdebski (Szkoła Podstawowa nr 10), Emilia Kardaś (Społeczna Szkoła Podstawowa).

Nagrodzeni uczniowie (gimnazja): Krzysztof Krysa (Gimnazjum nr 1), Hubert Syzdek (Gimnazjum nr 1), Alicja Świątek (Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi), Tomasz Racławski (Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi), Katarzyna Krzyżak (Gimnazjum nr 4), Paulina Pykosz (Gimnazjum nr 4), Mateusz Wielgosz (Gimnazjum nr 5), Katarzyna Grzywacz (Gimnazjum nr 5), Anna Marchewka (Społeczne Gimnazjum), Angelina Bajorek (Społeczne Gimnazjum).

Nagrody przyznawane zostały w ramach Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Jaśle. Celem tego programu jest między innymi promowanie osiągnięć uczniów wybitnie uzdolnionych, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, a także doprowadzenie do wzrostu poczucia własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE