Informacje

W Osobnicy na rzece Bednarce powstanie nowy most

Na prawie trzy miliony złotych szacowana jest przebudowa mostu na rzece Bednarce w Osobnicy, na drodze powiatowej łączącej miejscowość z sąsiednią gminą Skołyszyn. Obecna konstrukcja obiektu jest w tak złym stanie technicznym, że nie spełnia współczesnych wymogów przejezdności i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego korzystających z ważnego ciągu komunikacyjnego w regionie.

Henryk Motkowicz
- Most, który widzimy, jest w stanie, który na dzień dzisiejszy nie spełnia żadnych norm pod względem technicznym - mówi Henryk Motkowicz, członek Zarządu Powiatu w Jaśle.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Obecny most na rzece Bednarce w Osobnicy
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

To dlatego, że wybudowany w latach trzydziestych ubiegłego stulecia most był dostosowany do ówczesnego natężenia ruchu, gdzie motoryzacja dopiero powoli docierała na ziemię jasielską. Poza tym przez kilkadziesiąt lat nie dokonano tu praktycznie żadnej modernizacji.

Generalnie zachował swoją konstrukcję od samego początku. Były tylko wzmocnienia poręczy stalowych. – mówi członek Zarządu Powiatu w Jaśle Henryk Motkowicz, który powołuje się na relacje najstarszych mieszkańców miejscowości.

Łączący dwa brzegi przepływającej przez Osobnicę rzeki Bednarki most leży w ciągu drogi powiatowej Nr 1867R Harklowa – Osobnica.

W tamtym roku przebudowaliśmy tą drogę na znacznym jej odcinku. Połączenie Harklowej z Osobnicą i Jasłem następuje przez ten most, który jest ewidentnym utrudnieniem dla wszystkich mieszkańców Osobnicy i sąsiednich miejscowości. – tłumaczy Motkowicz.

W połowie maja Zarząd Powiatu w Jaśle ogłosił przetarg na budowę nowego mostu. Nowy obiekt będzie liczył sobie prawie 25 metrów długości i 9,5 metra szerokości oraz nośność do 40 ton. Po obu stronach zostaną wykonane chodniki z przeznaczeniem dla pieszych, po 1,25 metra szerokości każdy. Inwestycja obejmuje również korektę koryta rzeki, umocnienie konstrukcji jej brzegów oraz adaptację dojazdów do mostu (na odcinku około 30 metrów od strony centrum miejscowości i około 108 metrów od strony Harklowej). Zaplanowano także modernizację istniejącej sieci teletechnicznej i energetycznej.

Zakończenie realizacji budowy tego mostu jest określone na dzień 30 listopada. Myślę, że ten termin nie zostanie zachwiany. Wartość kosztorysowa tej inwestycji to 2,8 miliona złotych, na którą składa się prawie 1,2 miliona złotych dofinansowania z ministerstwa, 1,4 miliona złotych to kwota z budżetu powiatu jasielskiego i 200 tysięcy złotych to dofinansowanie z budżetu gminy Jasło. – wyjaśnia Henryk Motkowicz.

Korzystający z obiektu zmotoryzowani będą musieli się liczyć przez kilka miesięcy z pewnymi niedogodnościami. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle wprowadzi stosowne objazdy w tym rejonie. Natomiast dla pieszych i rowerzystów powstanie specjalna kładka technologiczna.

Ta uciążliwość wynagrodzi się później mieszkańcom poprzez to, że będą się poruszać bezpiecznie i swobodnie. – podkreśla Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Jasło.

Samorządowiec dodaje: – Myślę, że Osobnicy należy się most, który spełnia wymogi przejezdności i bezpieczeństwa. Ten most jest na dzień dzisiejszy nie dostosowany do potrzeb transportowych – raz, że słaba konstrukcja, dwa – wąski. Ułożenie tego mostu utrudnia rozmijanie się samochodów nie tyle co na moście, ale nawet przed mostem. Po drugiej stronie mostu jest cmentarz i jeżeli kondukt pogrzebowy przemieszcza się to samochody osobowe muszą oczekiwać kilkanaście minut, aby można było przejechać po tym moście. Przez ten most jest przejezdność do sąsiedniej gminy. Droga powiatowa łączy dwa województwa. Niekoniecznie trzeba się przemieszczać drogą krajową.

Przetarg na realizację inwestycji wygrała firma MOTA-ENGIL Central Europe S.A. z Krakowa. Na terenie powiatu jasielskiego realizowała już wcześniej podobne projekty, m.in. budowę kładki pieszo-jezdnej w Kątach, łączącej przysiółek „Zagrody” z Nowym Żmigrodem.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE