Kultura | rozrywka | edukacja

JDK zaprasza na wystawę: PLAJA i przyjaciele

Wernisaż wystawy „Plastycy jasielscy i przyjaciele”, prezentującej prace artystów należących do nieformalnego stowarzyszenia „Plaja” oraz zaprzyjaźnionych z nimi twórców ze Słowacji, odbędzie się 3 sierpnia br. o godz. 19. w Galerii Jasielskiego Domu Kultury. Ekspozycję można będzie zwiedzać do 20 września br.

Zapowiedź wydarzenia

„Plaja”, to nieformalne stowarzyszenie skupiające jasielskich artystów uprawiających sztuki plastyczne: malarstwo, grafikę, rzeźbę, ceramikę, emalierstwo, fotografię, tkaninę artystyczną itd.

Nie miejsce zamieszkania czy pracy jest dla nich podstawowym kryterium wyznaczającym przynależność do tej grupy, lecz niekiedy miejsce pochodzenia, przede wszystkim zaś specyficzna więź z miastem, które umożliwiło im pierwszy kontakt ze sztuką a obecnie stwarza możliwości rozwijania własnej twórczości oraz konfrontacji własnych poglądów i wizji artystycznych – napisał Alfred Sepioł, w tekście zamieszczonym na stronie internetowej stowarzyszenia „Plaja”. – Tradycje plastyczne w Jaśle sięgają XIX wieku i były kontynuowane przez całe następne stulecie, chociaż działalność miejscowych artystów nie zapisała się wtedy spektakularnymi wydarzeniami w postaci znaczących wystaw lub innych przedsięwzięć. Dopiero w połowie lat 90. ubiegłego wieku grupa młodych jasielskich twórców zawiązała Stowarzyszenie Artystów Plastyków Ziemi Jasielskiej i przygotowała dwie duże wspólne wystawy: Jasielskie Spotkania I (1994 r.) i Jasielskie Spotkania II (1997 r.), a później kilka wystaw indywidualnych autorów. W latach następnych jasielscy plastycy brali udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych, a także w kilku plenerach malarskich i rzeźbiarskich. Dotychczasowa działalność i dorobek twórczy miejscowych plastyków wykazuje, że jest to środowisko niezależne i otwarte, któremu nie obce są najnowsze tendencje i prądy w sztuce współczesnej, ale które ceni także tradycje i uznane już kierunki. To nieformalne stowarzyszenie jasielskich plastyków jest także forum dyskusji na temat sztuki i wartości humanistycznych w obecnym skomercjalizowanym świecie i wspólnie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami stanowi stały element życia kulturalnego miasta Jasła.

Do nieformalnego stowarzyszenia „Plaja” należą: Piotr Betlej, Kazimierz Bosak, Anna Brożyna, Mieczysław Burda, Wiesław Czechowicz, Agnieszka Gumienna, Barbara Józefowicz, Tomasz Kasprzyk, Ireneusz Kopacz, Iga Brej-Kozon, Bogdan Kozon, Jan Kukułka, Adam Łyszczek, Tomasz Olbrot, Henryk Olszówka, Anna Papiernik, Anna Pilczyńska-Nowak, Małgorzata Samborska, Bogdan Samborski, Piotr Seredyński, Aram Shakhbazyuan, Mirosław Szudy, Katarzyna Zięba-Szpernalowska.

Na wystawie można będzie oglądać prace większości z nich oraz nieżyjących już artystów: Władysława Barzyka i Jana Dyląga. Swoją twórczość zaprezentuje również trójka zaprzyjaźnionych ze stowarzyszeniem artystów ze Słowacji: Lubica Lintnerova, Ladislav Stańo – starszy i Ladislav Stańo – młodszy.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE