Kultura | rozrywka | edukacja

Chciałem kupić kaktus, lecz kupiłem baton (zapowiedź)

Pod naszym patronatem

Klub Inicjatyw Artystycznych WSCHÓD i Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zapraszają na spotkanie autorskie z Krzysztofem Szeremetą. Spotkanie odbędzie się 1 października 2012 r. o godz. 17:00 w Czytelni Głównej MBP w Jaśle, w ramach VII Festiwalu Poezji i Prozy.

Zapowiedź wydarzenia
(Kliknij na plakat, aby powiększyć)

Krzysztof Szeremeta (ur. 1990) ukończył edytorstwo na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie studiuje krytykę literacką. Autor tomu „Nowy dokument tekstowy” (Zeszyty Poetyckie, Gniezno 2011). Publikował wiersze w prasie literackiej w kraju i zagranicą (m.in. w „Odrze”, „Arkadii”, „Portrecie”, „Ricie Baum”). Wybrany przez Karola Maliszewskiego w akcji „Połów 2010”, autor arkusza „Długi dystans” (Biuro Literackie, 2009). Partycypował w antologii „Połów. Poetyckie debiuty 2010”. Tłumaczony na język angielski, opublikował kilka wierszy w „Anthologia 2. New polish poets series” wydawnictwa Off_Press/Zeszyty Poetyckie w Londynie. Mieszka w Prudniku.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję do zapoznania się z twórczością młodego, ale już cenionego poety, która z pewnością stanie się punktem wyjścia do klubowej artystycznej dyskusji. Znajdzie się także chwila na zaprezentowanie własnej twórczości członków klubu obecnych na spotkaniu. Mile widziane będą także osoby, które chciałyby dołączyć do Klubu Inicjatyw Artystycznych WSCHÓD.

Współorganizatorem VII Festiwalu Poezji i Prozy jest Jasielski Dom Kultury.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE