Informacje

Otwarto polski konsulat w Segedynie

Od 14 września br. w Segedynie na Węgrzech oficjalnie funkcjonuje polski konsulat honorowy. Pierwszym polskim honorowym konsulem został jaślanin Karol Biernacki.

Karol Biernacki (z lewej) i burmistrz Jasła Andrzej Czernecki
© URZĄD MIASTA JASŁA

Do obowiązków nowego konsula należeć będzie udzielanie pomocy obywatelom polskim w załatwianiu swoich spraw, reprezentowanie Polski w regonie i organizowanie takich programów, które przybliżają kulturę polską. Karol Biernacki dziękując za zaufanie i pomoc, powiedział że nie ma większego wyróżnienia, niż służenie swojej ojczyźnie, wszystkimi swoimi umiejętnościami i siłami.

W oficjalnych uroczystościach, które odbyły się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Segedynie, uczestniczył Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła oraz Edward Gierut, reprezentujący środowisko gospodarcze Jasła.

Jaślanin Karol Biernacki jest mieszkającym w Segedynie historykiem, dyrektorem archiwum wojewódzkiego i organizatorem wielu wystaw i programów o tematyce polsko-węgierskiej.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE