Kultura | rozrywka | edukacja

Energia odnawialna w teorii i praktyce

17 października 2012 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyło się 4. spotkanie poruszające tematy ekologiczne. W tym roku tematem konferencji były odnawialne źródła energii.

Wykłady wygłosili: Kinga Kalandyk – Prezes Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z Rzeszowa, dr Dominik Wróbel – biolog, doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle oraz Damian Nowak – pracownik Magurskiego Parku Narodowego.

IV Konferencja Ekologiczna
Kinga Kalandyk - Prezes Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. z Rzeszowa

Kinga Kalandyk – Prezes PAE przedstawiła źródła energii odnawialnej oraz technologie jej uzyskiwania i przetwarzania („Odnawialne źródła energii w praktyce”).

Dwa kolejne wykłady poruszały problem ochrony przyrody związany z inwestycjami pozyskującymi energię z wody i wiatru („Bogactwo przyrodnicze dolin rzecznych i jego zagrożenie inwestycjami hydrotechnicznymi” – dr Dominik Wróbel i „Elektrownie wiatrowe a ptaki” – Damian Nowak).

IV Konferencja Ekologiczna
Dominik Wróbel - biolog, doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle
IV Konferencja Ekologiczna
Damian Nowak - pracownik Magurskiego Parku Narodowego
IV Konferencja Ekologiczna

Wnioskiem płynącym z części teoretycznej Konferencji jest konieczność inwestycji w OZE z bezwzględnym zachowaniem ochrony fauny i flory na tych terenach, gdzie planuje się umieszczenie farm wiatrowych lub elektrowni wodnych.

W drugiej części spotkania uczestnicy zwiedzili elektrownię wiatrową w Łękach Dukielskich, o powstaniu i funkcjonowaniu której opowiedział zwiedzającym Tomasz Węgrzyn – sołtys wsi.

IV Konferencja Ekologiczna

W Konferencji udział wzięło 100 osób – nauczycieli, uczniów i zaproszonych gości z województw: podkarpackiego i małopolskiego. Organizatorami Konferencji byli Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle i Jasielskie Stowarzyszenie „CONSENSUS”.

IV Konferencja Ekologiczna odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego.

Partnerem Głównym wydarzenia była Grupa LOTOS S.A.

Współorganizatorami byli: Powiat Jasielski, Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle.

(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE