Informacje

Nie żyje arcybiskup Ignacy Tokarczuk – Honorowy Obywatel Miasta Jasła

Zmarł arcybiskup Ignacy Tokarczuk biskup diecezjalny w latach 1965-1993. Od 1993 roku biskup senior archidiecezji przemyskiej. 28 maja 1998 r. Rada Miejska Jasła nadała ks. abp. Ignacemu Tokarczukowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła.

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk
Archiwalne zdjęcie z 2006 roku podczas jubileuszu 85-lecia powstania Związku Inwalidów Wojennych RP w Jaśle. Fot. © DAMIAN PALAR

Ks. abp Ignacy Tokarczuk wniósł wiele zasług w życie naszego miasta i regionu jasielskiego. W celu usprawnienia działalności duszpasterskiej powoływał nowe parafie. W Jaśle i regionie zostały powołane parafie: oo. Franciszkanów (1969), św. Stanisława (1971), Sióstr Wizytek (1975), Jasło – Osiedle Niegłowickie (1981), Jasło – Sobniów (1987), Jasło – Brzyszczki (1988) oraz w Czeluśnicy (1972), Dąbrówce (1975) i Gliniku Polskim (1976).

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk przyczynił się też do budowy kościołów na terenie jasielskim. Były one wznoszone w Jaśle: na Osiedlu Niegłowickim, Sobniowie, Brzyszczkach oraz Dąbrówce, Czeluśnicy, Błażkowej, Wróblowej, Lublicy, Wrocance, Gliniku Nowym, Gliniku Polskim, Trzcinicy, Siepietnicy, Skołyszynie, Jabłonicy, Lipnicy Górnej, Lisowie, Łazach Dębowieckich. Są one trwałymi śladami śmiałych i odważnych poczynań ks. arcybiskupa w trosce o dobro Kościoła i Ojczyzny.

Konsekrował kościoły, m.in. 25 września 1966 r. kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – SS. Wizytek, 11 maja 1980 r. kościół św. Antoniego – oo. Franciszkanów, 11 listopada 1979 r. kościół św. Judy Tadeusza w Dąbrówce – Gamracie.

Przewodniczył uroczystościom odpustowym i licznym uroczystościom kościelnym, m.in. 7 grudnia 1969 r. dokonał poświęcenia dzwonów w kościele oo. Franciszkanów, 26 września 1976 r. poświęcił organy w kościele św. Stanisława, 27 września 1981 r. przewodniczył uroczystościom jubileuszowym z okazji 750-lecia śmierci św. Antoniego z Padwy i poświęcił sztandar NSZZ „Solidarność” Węzła PKP w Jaśle, 25 maja 1986 r. poświęcił dom parafialny przy parafii św. Stanisława. Uczestniczył w uroczystościach nawiedzenia symboli Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w 1970 w Jaśle.

Rada Miejska Jasła w uznaniu zasług dla społeczności jasielskiej uchwałą Nr LV/539/98 z dnia 28 maja 1998 r. nadała ks. abp. Ignacemu Tokarczukowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Jasła.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE