Kultura | rozrywka | edukacja

Rozstrzygnięto konkurs na plakat promujący styl życia bez nałogu palenia

We wtorek (04.12) w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego na plakat promujący styl życia bez nałogu palenia skierowanego do dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych czynnikami ryzyka uzależnień, w tym nikotynizmem.

Konkurs plastyczny
Fot. © PSSE w Jaśle

Konkurs został zorganizowany przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Jaśle przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Jaśle, Urzędem Miasta Jasła oraz Młodzieżowym Domem Kultury w Jaśle w ramach obchodów kampanii społecznej „Rzuć Palenie Razem z Nami”.

Celem organizatorów konkursu było wzmocnienie działań podejmowanych przez wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych wobec swoich wychowanków na rzecz zapobiegania szerzeniu się nikotynizmu oraz kształtowanie u nich pożądanych kompetencji zdrowotnych. W konkursie wzięli udział wychowankowie całodobowych placówek wychowawczych oraz świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych powiatu jasielskiego. Na Konkurs wpłynęło łącznie 40 prac w dwóch kategoriach wiekowych.

Komisja konkursowa oceniła prace i wyłoniła laureatów:

Kategoria I (kl. I – V S.P.) nagrodzono autorów prac:
I miejsce – Miłosz Madej – Świetlica Socjoterapeutyczna „Promyczki”
Wyróżnienia: Dawid Nowosielski, Kamil Frączek Świetlica Socjoterapeutyczna „Promyczki”, Wiktoria Gut, Kornelia Supel, Magdalena Rolek, Klaudia Piela – Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych”, Sylwia Wojnarowska – Katolicka Placówka „Nasz Dom”, Paweł i Dominik Krzanowscy – Świetlica Środowiskowa Załężu

W kategorii II (Gimnazjum, VI kl. S.P.) nagrody otrzymali:
I miejsce – Eryk Szczerba – Świetlica Popołudniowa dla Dzieci Romskich
II miejsce – Katarzyna Ciuraja – Świetlica Popołudniowa dla Dzieci Romskich
III miejsce (dwie równorzędne nagrody) – Jan Horniak i Krystian Hendzel – Specjalny
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Arka Młodych”
Wyróżnienia: Marcin Misiołek – Świetlica Środowiskowa Załężu, Paulina Jaśki – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaśle Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Arka Młodych”, Gabriela Stój – Świetlica Socjoterapeutyczna „Czarodzieje”

Laureatom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Fundatorami nagród było Urząd Miasta oraz Starostwo Powiatowe w Jaśle. Pozostali autorzy prac konkursowych otrzymali nagrody pocieszenia pochodzące z Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu realizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Podsumowanie konkursu oraz wystawa konkursowych prac plastycznych była częścią imprezy profilaktycznej zorganizowanej w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle, gdzie odbywał się VIII Przeglądu Profilaktycznych Teatrów Uczniowskich PRO-SCENKI 2012.

(PSSE w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE