Informacje

Strażacy-ochotnicy podsumowali rok i podziękowali za wsparcie

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle, połączone z tradycyjnym spotkaniem opłatkowym, podczas którego druhowie nie tylko podsumowali mijający rok, ale także uroczyście podziękowali partnerom, którzy wspierają ich działania w celu unowocześniania sprzętu ratowniczego, modernizacji taboru samochodowego czy doskonaleniu wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Stanisław Święch
W wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP gościliśmy na zaproszenie prezesa Stanisława Święcha.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Zobacz więcej zdjęć z uroczystości

Gospodarzem spotkania był powiatowy szef strażaków-ochotników, a jednocześnie prezes miejscowej jednostki włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Stanisław Święch.

Na jego zaproszenie odpowiedzieli lokalni samorządowcy: wójt gminy Skołyszyn Zenon Szura, burmistrz miasta Jasła Andrzej Czernecki, burmistrz miasta i gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha, wójt gminy Brzyska Rafał Papciak, wójt gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski, wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz oraz partnerzy wspierający działania strażaków na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców naszego regionu: prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki, Powiatowy Inspektor Weterynaryjny Andrzej Smyka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce Andrzej Kochmański.

Medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono dwie osoby: srebrnym Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle podinspektora Andrzeja Przebiędę i brązowym specjalistkę do spraw BRD w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie Dorotę Krygowską. Dekorowali: dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Krośnie Tadeusz Sieniawski, prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch i komendant powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek.

Stanisław Święch przekazał na ręce burmistrzów i wójtów gmin oraz osób wspierających w bieżącym roku działania jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu jasielskiego w ich doposażeniu w nowoczesny sprzęt ratowniczy i wozy bojowe, modernizację remiz, zakup umundurowania, przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla druhów oraz szeregu innych pamiątkowe grawertony.

W trakcie posiedzenia podsumowano mijający 2012 rok pod względem działań podjętych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zgodnie z miesiącami kalendarzowymi przedstawia się to następująco:

Luty – w Tarnowcu odbyło się uroczyste przekazanie czterech samochodów ratowniczo-gaśniczych: skarosowanego średniego dla OSP Czeluśnica i trzech fabrycznie nowych lekkich dla OSP z Umieszcza, Brzezówki i Dobrucowej. Trzy z nich były zakupione ze środków Zarządu Głównego ZOSP RP, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz miejscowego samorządu.

Rok 2012
Jeden z przekazanych samochodów - Renault Master o zabudowie kontenerowej dla OSP Umieszcz

Marzec – z inicjatywy radnego powiatowego Zbigniewa Dranki w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle zorganizowano spotkanie informacyjne „Młodzież w działaniu” na temat możliwości pozyskiwania dotacji unijnych na „małe projekty”.

Marzec – odbył się zjazd wojewódzki ZOSP RP. Delegatami z powiatu jasielskiego byli: Wiktor Barański, Stanisław Gołosiński, Dominik Rzońca, ksiądz Tadeusz Wawryszko i Stanisław Święch. Podczas spotkania Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono Zdzisława Gołębiowskiego z OSP Nowy Żmigród, a Brązowym Stanisława Bolka z OSP Załęże. Do składu ZOW ZOSP RP wybrano: Dominika Rzońcę z gminy Dębowiec i Stanisława Święcha z gminy Skołyszyn.

Marzec – w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle zorganizowano kurs z zakresu kwalifikowanej pomocy medycznej, z którego korzystali: dwie osoby z gminy Dębowiec, sześć osób z miasta Jasła, dwie osoby z gminy Skołyszyn, pięć osób z gminy Brzyska oraz recertyfikację uprawnień, z której skorzystało: dziesięć osób z gminy Skołyszyn, trzy osoby z gminy Dębowiec, dwie osoby z gminy Kołaczyc. Szkolenie prowadzili ratownicy medyczni z firmy Linmed, a koszty pokryły lokalne samorządy.

Marzec – finał powiatowy 35. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle z udziałem dwudziestu dwóch uczestników podzielonych na trzy kategorie wiekowe: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Laureatami pierwszych miejsc zostali: szkoły podstawowe – Przemysław Rewiś (Harklowa, gmina Skołyszyn), gimnazja – Magdalena Stopa (Mytarz, gmina Nowy Żmigród), szkoły ponadgimnazjalne – Arkadiusz Ochałek (Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach).

Rok 2012
W przerwie turnieju odbył się m.in. pokaz sprzętu gaśniczego

Kwiecień – finał wojewódzki 35. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy koło Jasła.

Maj – gminny Dzień Strażaka w Nowym Żmigrodzie, na który składała się: msza święta w Sanktuarium błogosławionego księdza Władysława Findysza, złożenie wiązanek kwiatów pod kapliczką świętego Floriana i pomnikiem poległych członków ruchu oporu Armii Krajowej. Podczas spotkania Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP przekazał okolicznościowy puchar na ręce druha Zdzisława Gołębiowskiego za ponad czterdziestoletnią służbę.

Maj – Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Kalwarii Pacławskiej, z udziałem ponad tysiąca strażaków z całego Podkarpacia. W trakcie uroczystości odznaczono grono druhów z powiatu jasielskiego, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi księdza Tadeusza Wawryszkę, Złotym Znakiem Związku Władysława Depczyńskiego, Medalem Honorowym Bolesława Chomicza Jana Pawlusia.

Maj – Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Bazylice Mniejszej w Dębowcu koło Jasła.

Czerwiec – w Zespole Szkół w Trzcinicy zrealizowano program „Bezpieczne wakacje”, którego jednym z dziewięciu beneficjentów z całego województwa podkarpackiego była miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach akcji odbyły się pokazy różnych technik gaszenia pożarów, a dla młodzieży przygotowano pokazy udzielania pierwszej pomocy.

Czerwiec – III Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze według regulaminu CTIF w Niechobrzu koło Rzeszowa. Powiat jasielski reprezentowała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskach, która zajęła czwarte miejsce w klasyfikacji końcowej.

Czerwiec – VII Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminy CTIF w Zarzeczu koło Przeworska. Powiat jasielski reprezentowały: drużyna chłopców z OSP Pielgrzymka, gmina Osiek Jasielski, która zajęła dziewiąte miejsce i drużyna dziewcząt z OSP Bierówka, gmina Jasło, która zajęła dwunaste miejsce.

Lipiec – jubileusz 115-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Siepietnicy (gmina Skołyszyn).

Lipiec – jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskach i nadanie jednostce sztandaru.

Rok 2012
Przekazanie sztandaru dla OSP KSRG Brzyska

Sierpień – nadanie sztandaru dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szebniach (gmina Jasło).

Sierpień – na Stadionie Narodowym im. Kazimierza Górskiego w Warszawie zorganizowano festyn strażacki z okazji dwudziestolecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej. W imprezie wzięła udział prawie pięćdziesięcioosobowa delegacja z powiatu jasielskiego, którą tworzyli druhowie z Brzysk, Kołaczyc, Skołyszyna i miasta Jasła.

Wrzesień – jubileusz dziesięciolecia istnienia orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy (gmina Jasło).

Wrzesień – w Łężynach zorganizowano festyn strażacki podsumowujący realizowany przez gminę Nowy Żmigród unijny program „Palimy się do wiedzy”, mający na celu podniesienie kompetencji i umiejętności strażaków z terenu gminy. Projekt kosztował 48 tysięcy złotych i został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu miejscowego samorządu. Obejmował on m.in. przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pomocy medycznej, który ukończyło szesnastu druhów.

Wrzesień – XIII Zjazd Krajowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie, podczas którego prezesem Zarządu Krajowego wybrano ponownie druha Waldemara Pawlaka.

Wrzesień – uroczyste włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach (gmina Skołyszyn) do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jako szesnastej jednostki z terenu powiatu jasielskiego.

Rok 2012
W uroczystościach wziął udział m.in. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie bryg. Bogdan Kuliga

Październik – uroczyste przekazanie fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Renault Master dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieklówce (gmina Kołaczyce). Środki na zakup pojazdu dla jednostki włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pochodziły od Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz miejscowego samorządu.

Rok 2012
Średni samochód ratowniczo-gaśniczy OSP KSRG Sieklówka

Październik – jubileusz stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokach (gmina Nowy Żmigród). Jednostka została odznaczona Złotym Znakiem Związku.

Październik – zorganizowano dwudniowe szkolenie dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z zakresu naprowadzania śmigłowca ratowniczego HEMS na ziemię podczas działań ratowniczych. Część teoretyczna została przeprowadzona w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, zaś część praktyczna – w bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku. Ze szkolenia skorzystało ponad pięćdziesięciu druhów.

Listopad – nawiązano współpracę z nowo utworzoną klasą o profilu mundurowym w Zespole Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy. To trzecia tego typu klasa, po istniejących już przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach i Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie.

W 2012 roku zakupiono sześć fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek z powiatu jasielskiego. Są to jednostki z: Harklowej – gmina Skołyszyn (średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Midlum, zabudowa Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych), Osobnicy – gmina Jasło, Sieklówki – gmina Kołaczyce (lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Master, zabudowa Bibmot Mielec), Mytarki (lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Peugeot Boxer, zabudowa Auto-Dudek Częstochowa), Kołaczyc (lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Toyota Hilux z napędem 4×4 przeznaczony do ratownictwa powodziowego i ekologicznego, zabudowa Stolarczyk Kielce) i Jasła-Żółkowa ( lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Master, zabudowa Bibmot Mielec).

Rok 2012
OSP KSRG Harklowa, gmina Skołyszyn / Fot. © Stanisław Święch
Rok 2012
OSP KSRG Osobnica, gmina Jasło / Fot. © Damian Palar
Rok 2012
OSP Mytarka, gmina Nowy Żmigród / Fot. © Damian Palar
Rok 2012
OSP KSRG Sieklówka, gmina Kołaczyce / Fot. © Damian Palar
Rok 2012
OSP KSRG Kołaczyce, gmina Kołaczyce / Fot. © Damian Palar
Rok 2012
OSP Jasło-Żółków, miasto Jasło / Fot. © Agata Koba

2012 rok druhowie-ochotnicy zapamiętają także z ogromnej akcji ratowniczej podczas pożaru jednego z zakładów Grupy Nowy Styl w Jaśle. Wszak to właśnie dziesiątki jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu jasielskiego, ale nie tylko, było wsparciem dla Państwowej Straży Pożarnej przy usuwaniu awarii i w jak największym stopniu zapobiegnięciu jej przed jej społecznymi skutkami.

Rok 2012
Po pożarze nad całym miastem unosiła się ogromna chmura, widoczna z odległości kilku kilometrów

W drugiej części zebrania odbyło się tradycyjne łamanie opłatkiem, pobłogosławionym przez księdza Tadeusza Wawryszkę, który w przyszłym roku będzie obchodził jubileusz 25-lecia sprawowania funkcji kapelana powiatowego strażaków – ochotników.

Okolicznościowe jasełka wystawili uczniowie z Gimnazjum w Skołyszynie.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia nasza redakcja chciała złożyć szefostwu, oficerom dyżurnym oraz wszystkim funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, a także strażakom-ochotnikom z blisko stu jednostek zlokalizowanych na terenie dziesięciu gmin powiatu jasielskiego najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszelkich marzeń, a w nadchodzącym 2013 roku wielu zawodowych satysfakcji.

Serdecznie dziękujemy także za dotychczasowe wsparcie przy realizacji materiałów prasowych poświęconych działaniom służb mundurowych, w tym Waszej formacji, podczas wypadków komunikacyjnych, pożarów oraz innych zdarzeń losowych. Liczymy na Państwa pomoc w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy nowego – 2013 roku.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

Przeżyjmy to jeszcze raz, czyli wybrane działania ratowniczo-gaśniczych prowadzone w 2012 roku przez jednostki OSP z powiatu jasielskiego w obiektywie Damiana Palara:

Rok 2012
OSP Skalnik zabezpiecza miejsce wypadku w Kątach
Rok 2012
Strażak-ochotnik dokonuje rozbiórki budynku gospodarczego w Świerchowej po pożarze
Rok 2012
Strażacy ze Skołyszyna prowadzą poszukiwania osoby, która wpadła do zbiornika wodnego w Święcanach
Rok 2012
Pożar w domu jednorodzinnym w Zarzeczu koło Dębowca
Rok 2012
Pokaz wyposażenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP KSRG Osobnica
Rok 2012
Pokaz gaśniczy z okazji Gminnego Dnia Dziecka w Brzyskach
Rok 2012
Pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu OSP Kołaczyce
Rok 2012
OSP Krempna zabezpiecza miejsce wypadku w Rozstajnem
Rok 2012
OSP Trzcinica podczas potężnego pożaru w Grupie Nowy Styl w Jaśle
Rok 2012
OSP KSRG Świerchowa zabezpiecza miejsce kolizji na osławionych zakrętach w Zarzeczu
Rok 2012
Działania OSP KSRG Skołyszyn podczas kolizji na DK28 w Lisówku
Rok 2012
Wóz bojowy OSP Łajsce na miejscu śmiertelnego potrącenia pieszego przez samochód osobowy
Rok 2012
Strażacy ze Świerchowej zabezpieczają miejsce kolizji z udziałem samochodu osobowego
Rok 2012
A tu strażacy, tym razem z Kołaczyc, i zabezpieczenie miejsca wypadku w Bieździedzy
SŁOWA KLUCZOWE