Informacje

Biuletyn sesyjny z XXXVIII sesji Rady Miejskiej Jasła

Miejskie przystanki pod kontrolą

Radni Rady Miejskiej Jasła przyjęli dwie uchwały dotyczące uregulowań związanych z przystankami komunikacyjnymi, których właścicielem lub zarządcą jest miasto. Pierwsza uchwała dotyczy określenia przystanków (w wykazie znajduje się ich 66) oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów przez operatorów i przewoźników, druga ustalenia obowiązujących stawek (5 gr za jedno zatrzymanie się środka transportu na przystanku).

Czas na aktywność w mieście Jaśle

Jasielscy radni wyrazili zgodę na przedłużenie realizacji projektu „Czas na aktywność w mieście Jaśle” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. Pierwotnie projekt miał zakończyć się 31 grudnia 2013 r., teraz ma potrwać do 30 czerwca 2015 r. Projekt w 89,5 proc. finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a prowadzone w jego ramach działania skierowane są do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ogólna wartość projektu na lata 2013-2015 wynosi 1 402 107 zł, z czego 1 254 885,76 zł to środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a wkład własny miasta 147 221,24 zł.

Rozwiązywanie problemów społecznych

Rada Miejska Jasła przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta na lata 2013-2018. Według nowych przepisów ustawy o pomocy społecznej każda gmina musi opracować i realizować strategię rozwiązywania problemów społecznych. Przyjęta strategia zawiera diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią oraz określenie celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych działań, sposobów realizacji, a także wskaźniki realizacji działań.

Rezygnacja z waloryzacji czynszów

Jasielscy radni przychylili się do prośby dzierżawców lokali użytkowych, których właścicielem jest miasto, dotyczącej rezygnacji z waloryzacji czynszów najmu za lokale użytkowe w 2013 roku. W adresowanym do burmistrza miasta piśmie dzierżawcy pokreślili, iż „odczuwają spadek sprzedaży towarów i usług spowodowany dużą konkurencją i obniżeniem popytu”. Według burmistrza odstąpienie od waloryzacji stabilizuje czynsz najmu w lokalach użytkowych, a zatem daje lepszą podstawę do funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE