Informacje

I LO w Jaśle – „Przedsiębiorcza szkoła”

I LO w Jaśle uczestniczy w projekcie „Przedsiębiorcze szkoły” realizowanym we współpracy z WSIZ w Rzeszowie.

Przedsiębiorcze szkoły

Uczniowie mogą weryfikować swoją teoretyczną wiedzę ekonomiczną w praktyce, prowadząc wirtualne przedsiębiorstwa doradcze lub przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, jakimi są interaktywne gry symulacyjne „Wirtualny Doradca” i „Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne” oraz kursy e-learningowe. Uczniowie w „Przedsiębiorczych szkołach” rywalizują ze sobą nie tylko o dobre oceny, ale również o nagrody, które na zakończenie roku czekają na najlepsze zespoły.

Efektywne nauczanie przedmiotów, których uczniowie nie zdają na maturze, np. podstawy przedsiębiorczości, jest dla nas równie ważne jak nauczanie przedmiotów maturalnych. Współczesna szkoła to szkoła otwarta na nowe technologie i metody kształcenia. Staramy się pogodzić tradycję z nowoczesnością, by nosić miano szkoły współczesnej, stąd uczestnictwo w projektach europejskich. Współpracujemy również z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, którego pracownicy i studenci spotykają się z maturzystami – podkreśla Dyrektor Zbigniew Waszkiel.

Narzędzia wypracowane programem tzn. gry symulacyjne są dostępne dla szkół nie związanych bezpośrednio z projektem.

Więcej o projekcie na www.przedsiebiorczeszkoly.pl.

(I LO w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE