Kultura | rozrywka | edukacja

Między nadrealizmem a pamięcią ikony…

15 stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, którego bohaterem był Jerzy Nowosielski, malarz, pedagog, teolog.

Dyskusyjny Klub Książki
Fot. © MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Rozmowa o zmarłym w 2011 r. artyście opierała się głównie na biografii Krystyny Czerni „Nietoperz w świątyni”. Autorka przysłała list skierowany do członków jasielskiego Klubu, w którym wyraziła radość z zainteresowania jej książką.

To rzetelna, wielowątkowa biografia, której lektura daje poczucie obcowania z czymś ważnym.
Autorka książki włożyła wiele wysiłku i trudu, aby można było zrozumieć tego niezwykłego twórcę i pochylić się z pokorą nad jego dokonaniami, ale też i słabościami.
– powiedziała B. Tora.

W spotkaniu udział wzięli jasielscy malarze: Ewa Sokołowska-Michna, Mieczysław Burda i Jan Kukułka. Artyści starali się odpowiedzieć na pytania: Dokąd zmierza nowoczesna sztuka, co ogranicza artystę oraz czy można pogodzić wielką sztukę z oczekiwaniami ludzi?

Sztuka by istnieć musi mieć odbiorcę – powiedział M. Burda. Malarstwo Nowosielskiego było zbyt nowoczesne, wychodziło poza określony kanon, co wyjaśnia kłopoty przy realizacji zamówień.

Artysta filtruje rzeczywistość nadając jej formę własnej wrażliwości. Upraszcza ją by dojść do syntezy – dodał Jan Kukułka. Za słuszny uważa powrót do malarstwa akademickiego.

T. Hołosyniuk stwierdził, że książka i lektura warunkują malarstwo a W. Tokarczyk podkreślił niezwykłą wrażliwość malarza na akty wandalizmu, wobec innych kultur. Wyobcowanie, wewnętrzną samotność i zmagania artysty zauważa M. Kantor.

Nowosielski to artysta wielkiego formatu o jasno sprecyzowanych poglądach – Sztuka to nie jest proces dydaktyczny, ale życiowy. Kulturowa i religijna ambiwalencja, cielesność i cierpienie – to czynniki, które sprawiają, że malarstwo Nowosielskiego jest tak oryginalne.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle uczestniczy w projekcie Dyskusyjnych Klubów Książki WiMBP w Rzeszowie pod hasłem „Podkarpackie rozmowy o książkach”. Projekt przygotowany jest przez Instytut Książki i British Council oraz WiMBP w Rzeszowie.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE