Informacje

Otrzymaliśmy: stanowisko klubu radnych PiS dotyczące zamiaru likwidacji Zespołu Szkół w Trzcinicy

Adam Pawluś
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu w Jaśle wyraża sprzeciw wobec uchwał, podjętych przez Zarządu Powiatu i koalicję radnych PO, PSL i PSP, dotyczących zamiaru likwidacji Zespołu Szkół w Trzcinicy.

Klub Radnych PiS jest przekonany, że uchwały o zamiarze, a następnie likwidacji Zespołu Szkół w Trzcinicy, przyczynią się do spadku zainteresowania kształceniem w tej szkole, a w konsekwencji wpłyną na zmniejszenie naboru. Może to doprowadzić do ostatecznego upadku placówki.

Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości są zaniepokojeni finansowymi i społecznymi konsekwencjami tej decyzji. Uważają, że Zarząd Powiatu nie dokonał rzetelnej oceny sytuacji. Wystarczy porównać koszt proponowanej likwidacji ZS w Trzcinicy, co wiąże się z wypłatą ogromnych sum na odprawy pracownicze, a stopniowym zmniejszaniem wielkości szkoły, podyktowanym niekorzystną sytuacją demograficzną oraz preferencjami uczniów, podejmujących edukację ponadgimnazjalną w innych placówkach.

W proponowanych uchwałach, dotyczących Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz jej przejęcia przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, nie uwzględniono lub całkowicie zmarginalizowano ważną kwestię majątku szkoły i zarządzania nim, kosztów utrzymania i dochodów oraz gwarancji zachowania integralności obszarów należących do ZS. Bardzo prawdopodobne, że atrakcyjne obiekty i tereny zostaną wkrótce rozprzedane lub przejęte.

Istnieje obawa, że nowy organ prowadzący – Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych – nie będzie w stanie pozyskać środków finansowych na uzupełnienie kwoty subwencji oświatowej. Niezbędne staną się oszczędności, ograniczające rozmiar szkoły oraz wpływające na obniżenie jakości procesu dydaktycznego. Może to odbić się niekorzystnie na poziomie szkolenia sportowego uczniów i jakości bazy sportowej. Tym samym zostanie zaprzepaszczony dotychczasowy trud trenerów i zawodników.

Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych skupia w zarządzie byłych i obecnych nauczycieli:

Stanisław Milicki – prezes zarządu
Ludomir Mastej – aktualny dyrektor szkoły
Marek Bara – zastępca dyrektora
Jan Janowiec – nauczyciel
Lucyna Janowiec – szefowa kuchni
Urszula Mlicka – pracownik administracji
Dariusz Pelc – nauczyciel

Za uchwałami dotyczącymi likwidacji Zespołu Szkół w Trzcinicy głosowali między innymi następujący radni, którzy byli pedagogami lub są nimi obecnie:

Franciszek Miśkowicz – wicestarosta (były nauczyciel, członek PSL)
Bogusław Kręcisz – przewodniczący Rady Powiatu (dyrektor szkoły w Święcanach, członek PO)
Zbigniew Dranka – przewodniczący Komisji Edukacji (były nauczyciel, członek PSP)
Józef Kozioł – przewodniczący Komisji Rewizyjnej (były nauczyciel, członek PSP)

Likwidacja Zespołu Szkół w Trzcinicy to tylko jeden z aspektów poważniejszego problemu – sposobu zarządzania placówkami oświatowymi przez obecny samorząd powiatowy. Ogranicza on lub likwiduje kolejną szkołę, znajdującą się w nie najgorszej sytuacji finansowej.

W czasie sesji wypowiedział się Ludomir Mastej dyrektor ZS w Trzcinicy, a zarazem członek SASR. Oświadczył on, że zatrudniając nauczycieli na nowych zasadach (nie będą oni podlegać Karcie Nauczyciela), stowarzyszenie zaoszczędzi ok. 1 mln zł. Ta kwota zostanie przeznaczona na utrzymanie szkoły. Tymczasem na same odprawy dla nauczycieli z likwidowanej szkoły Starostwo Powiatowe w Jaśle wyda ok. 900 tys. zł!

PSL, DEKLARUJĄCE SIĘ JAKO PARTIA CHŁOPSKA, GŁOSUJE ZA LIKWIDACJĄ SZKÓŁ ROLNICZYCH!

Niepokoi fakt, że w obronie stanowisk pracy i wynagrodzeń nauczycieli nie zabrały głosu nauczycielskie związki zawodowe. Zadziwia informacja, że jednym z założycieli stowarzyszenia w Trzcinicy jest przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle – Józef Kielar. To kolejny etap LIKWIDACJI POLSKIEJ OŚWIATY na terenie powiatu jasielskiego.

Przewodniczący Klubu
Adam Pawluś

Pełnomocnik Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości
Witold Lechowski

SŁOWA KLUCZOWE