Kultura | rozrywka | edukacja

Artysta dnia siódmego – nowe zbiory w cyfrowym archiwum

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach wzbogaciło się o nowe zbiory dotyczące życia i twórczości Zbigniewa Kolanko. Dokumenty, fotografie rodzinne oraz prace malarskie nieżyjącego artysty, udostępniła naszemu archiwum Rozalia Kolanko z Jasła.

Tadeusz Kolanko
Inżynier Tadeusz Kolanko - elektronik na tle budowy jasielskiego Gamratu (1952 rok).
Fot. © archiwum Biblioteki

Zbigniew Kolanko urodził się w 1950 roku w Krośnie. W dzieciństwie wraz z rodziną przeprowadził się do Jasła. Wiele lat spędził na Śląsku, gdzie brał udział w wielu wystawach i konkursach plastycznych. Jego obrazy z tego okresu pokazują środowisko górnicze oraz ważne wydarzenia rodzinne i artystyczne. W 2000 roku wrócił do Jasła. Brał udział w jasielskich konkursach sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, gdzie zdobywał nagrody i wyróżnienia. Swoje prace wystawiał od 1977 roku. Od maja 2004 roku w ramach projektu „Poznajemy dziedzictwo kulturowe Europy w malarstwie” prowadził plenery i warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży skupionej przy bibliotekach w Szebniach i Trzcinicy.

W ramach „Szkoły marzeń” przy Gimnazjum w Dębowcu uczył młodzież twórczego spojrzenia na region jasielski. Zmarł 10 lipca 2010 roku.

Zbigniew Gil – konserwator zabytków i artysta plastyk w słowie wstępnym do albumu pt. „Malarstwo, Zbigniew Kolanko i jego uczniowie” tak pisał o artyście ”Kompozycje malarskie Kolanki, jak chociażby przedstawiony w profilu Jezus Chrystus, wskazujący prawą ręką na swe serce, są charakterystyczne dla tego artysty dnia siódmego. Nieproporcjonalne duże dłonie i głowa Chrystusa ukoronowana ciernistymi gałęziami, są jakby znakiem rozpoznawczym malarza. Będąc już na emeryturze prawie codziennie pracuje nad kolejnymi obrazami. Nie może już żyć bez malarstwa. Podobnie jak inni artyści dnia siódmego, również i Kolanko do swych kompozycji malarskich wprowadza wymyślone przez siebie kosmiczne postacie demonów i aniołów, będące synonimami zła i dobra…”

Obrazy Zbigniewa Kolanko były malowane z jego własnej wyobraźni, zostały stworzone dla rodziny, przyjaciół i znajomych. Są to dzieła tajemnicze, każdy z nas na swój sposób stara się je odczytać. Kilka dzieł artysty zdobi wnętrza naszych bibliotek, gdzie można podziwiać do dzisiaj wielki talent artysty.

Dyrektor GBP składa serdeczne podziękowania Rozalii Kolanko, żonie nieżyjącego artysty za przekazanie bezcennych dóbr naszej kultury regionalnej.

(Zespół CATL przy GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE