Kultura | rozrywka | edukacja

Piszesz wiersze, prozę? Masz talent wokalny?

PBW w Krośnie Filia w Jaśle zaprasza młodych do wzięcia udziału w VI Wieczorze Twórczości Młodych.

Zaproszenie
(Kliknij na plakat, aby powiększyć)

Wychodząc naprzeciw młodym ludziom z pasją, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Jaśle, od sześciu lat raz w roku w miesiącu kwietniu, organizuje spotkania młodych twórców. Spotkania te odbywają się w ramach Wieczoru Twórczości Młodych. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie młodym twórcom możliwości prezentacji swoich pasji, m.in. różnego rodzaju prac artystycznych, twórczości literackiej, talentu wokalnego na forum publicznym.

W bieżącym roku również zapraszamy chętnych młodych twórców tj. uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu jasielskiego oraz studentów do wzięcia udziału w VI Wieczorze Twórczości Młodych. Masz pasję podziel się nią z innymi i pokaż, że życie może być ciekawe!

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 marca. Natomiast spotkanie młodych twórców i prezentację ich pasji planujemy w drugiej połowie kwietnia.

Karty zgłoszeń wraz z regulaminem otrzymały wszystkie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne powiatu jasielskiego, można je też otrzymać u organizatora.

Grażyna Jędryczka
(Kierownik PBW Filia w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE