Sport | rekreacja | turystyka

VI Jasielski Festiwal Siatkówki 2013 (zapowiedź)

Gimnazjum nr 1 w Jaśle pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jasła już po raz szósty organizuje w dniach 14-17 marca br. cykl zawodów siatkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zapowiedź
(Kliknij na plakat, aby powiększyć)

Impreza sportowa składać się będzie z czterech turniejów, które zostaną rozegrane w ciągu czterech dni w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Jaśle przy ul. Czackiego 2. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników siatkówki oraz zespoły zainteresowane uczestnictwem w Turniejach.

Program zawodów i szczegółowe informacje na stronie: www.gim1jaslo.edu.pl.

REGULAMIN VI JASIELSKIEGO FESTIWALU SIATKÓWKI (14-17 III 2013)

I) Organizatorzy: Gimnazjum nr 1 w Jaśle, UKS Lider.
II) Miejsce zawodów: hala sportowa Gimnazjum nr 1 w Jaśle; ul. Czackiego 2.
III) Program zawodów na stronie: www.gim1jaslo.edu.pl
Turniej A: 14 III 2013 (czwartek) godz. 8.30 – zawody dla dziewcząt ze szkół podstawowych (urodzone w roku 2000 i młodsze).
Turniej B: 15 III 20113 (piątek) godz. 8.30 – zawody dla chłopców ze szkół podstawowych (urodzeni w roku 2000 i młodsi).
Turniej C: 16 – 17 III 2013 (sobota/niedziela) godz. 9.00 – otwarty turniej
dla dorosłych (godz. 8.30 – rozgrzewka).
Turniej D: 17 III 2013 (niedziela) godz. 9.00 – turniej dla kobiet,
16 III 2013 (sobota) godz. 9.00 – mecze eliminacyjne w grupach (turniej C),
17 III 2013 (niedziela) godz. 9.00 – półfinał i finał turnieju C, godz. 9.00 – turniej D kobiet.
W turnieju C w jednej drużynie mogą grać kobiety i mężczyźni. W zespole nie może występować zawodnik aktualnie grający (sezon 2012/13) w rozgrywkach ligowych juniorów lub seniorów.
– przepis ten nie dotyczy urodzonych w roku 1997 i młodszych czyli uczniów gimnazjów.

IV) Zgłoszenia i wpisowe:
1) Udział drużyny w turnieju A i B można zgłosić najpóźniej trzy dni przed zawodami.
2) W turniejach: A i B  drużyny nie płacą wpisowego – wystarczy zgłoszenie telefoniczne (sekretariat Gimnazjum Nr 1 w Jaśle – tel. 13 446 36 74 w godz. 8.00 – 15.00).
3) W turniejach C i D drużynę można zgłosić do dnia 12.03.2012 (wtorek) do godz. 12.00, a ostatecznym potwierdzeniem udziału jest:
a) wpłacenie wpisowego 100 złotych od drużyny do sekretariatu Gimnazjum Nr 1 w Jaśle, ul. Czackiego 2, 38-200 Jasło,
b) dostarczenie listy zawodników zgłaszanej drużyny (data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania – dane niezbędne do zawarcia polisy ubezpieczenia NW) – wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu),
c) dostarczenie oświadczeń o zdolności do udziału w turnieju podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich także przez opiekuna ustawowego – wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu),
d) wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście do sekretariatu, lub przesłać faksem na nr: 13 446 36 74, lub pocztą elektroniczną na adres: gim1jaslo@wp.pl
e) korespondencję związaną z organizacją VI Jasielskiego Festiwalu Siatkówki można kierować na adres: jasielski.fs@gmail.com
4) W turnieju C może uczestniczyć maksymalnie 16 drużyn, a w turnieju D (kobiet) maksymalnie 4 drużyny.
O udziale w turniejach C i D decyduje kolejność zgłoszenia drużyny wraz z wpłatą wpisowego.
V) System rozgrywek:
1) Sposób rozegrania poszczególnych turniejów zależy od ilości zgłoszonych drużyn.
2) Losowanie w turniejach C i D odbędzie się 12.03.2013 (wtorek) o godz.16.00 w Gimnazjum nr 1 w Jaśle (sala nr 23).
3) Ustalanie kolejności drużyn w grupach odbywa się według następujących kryteriów:
a) większa ilość zdobytych punktów (zwycięstwo-2, przegrana-1, walkower-0),
b) lepszy stosunek setów pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
c) lepszy stosunek małych punktów pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
d) bezpośredni mecz (lub mecze) pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
e) lepszy stosunek setów w całym turnieju,
f) lepszy stosunek małych punktów w całym turnieju.

VI) Przepisy gry:
Obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej z uwzględnieniem poniższych zmian:
a) przed każdym meczem 10 minut rozgrzewki na boisku,
b) wszystkie mecze gra się do dwóch wygranych setów:
– w turniejach: A i B wszystkie sety są grane do 15 punktów,
– w turniejach C i D dwa pierwsze sety do 25 pkt. a ewentualny trzeci set do 15 pkt.
c) szkoły podstawowe: drużyny 4 osobowe + maksymalnie 2 rezerwowych, boisko: 7 x 14 m, wysokość siatki: dziewczęta – 215 cm, chłopcy – 230 cm, szkoła może zgłosić 2 drużyny w turnieju,
d) turniej C: drużyny 6 osobowe + maks. 4 rezerwowych, wysokość siatki: 243 cm,
e) turniej D: drużyny 6 osobowe + maks. 4 rezerwowe, wysokość siatki: 224 cm.

VII) Nagrody: najlepsze drużyny otrzymają puchary, dyplomy i medale oraz nagrody rzeczowe.
VIII) Postanowienia końcowe:
– organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni i w hali sportowej,
– w turniejach A i B szkoły ubezpieczają się we własnym zakresie,
– w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.

(Organizatorzy)

SŁOWA KLUCZOWE