Informacje

Zamiast byłego przedszkola kolejowego już nie tylko hotel

Rada Miejska uchwaliła zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Śródmieścia”. Powierzchnia terenów objętych zmianą planu dotyczy około 1,26 hektara. Najważniejsza z propozycji dotyczy byłego przedszkola kolejowego przy ulicy 3-go Maja w Jaśle.

Budynek byłego przedszkola kolejowego w Jaśle
Budynek byłego przedszkola kolejowego w Jaśle.
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Obowiązujący od 2003 roku zapis planu umożliwiał zlokalizowanie w tym miejscu obiektu hotelowego. Jak podkreśla architekt miejski Sława Liniewska kilkukrotne próby sprzedaży przez miasto działki, na której znajduje się budynek dawnego przedszkola kolejowego, zakończyły się fiaskiem.

Postanowiono, aby dokonać zmiany w tym planie i dać możliwość szerszego wachlarzu usług. Dlatego też w projekcie planu pojawiło się przeznaczenie tego terenu na cele usługowe, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej na wyższych kondygnacjach. Może tutaj pojawić się obiekt usługowo-mieszkalny z dopuszczeniem nawet czterech kondygnacji z uwagi na to, że sąsiedztwo zarówno od północy jak i południa jest to zabudowa stosunkowo wysoka. – wyjaśnia.

Pierwszy zastępca burmistrza miasta Antoni Pikul zaznacza, że w chwili obecnej samorząd nie jest zupełnie zainteresowany realizacją jakiejkolwiek inwestycji w tym rejonie z własnych środków budżetowych.

W dotychczasowym planie jej przeznaczenie było ściśle określone. Mówiło ono o hotelu. W tej chwili będzie można ją wykorzystać na cele komercyjne, w części również na mieszkaniowe. To pozwoli na zbycie na dobrych warunkach finansowych i umożliwienie tam prowadzenia jakiejś działalności. Jest to na dzień dzisiejszy jedna z ostatnich działek w mieście, bardzo atrakcyjnych, która pozwoli na wybudowanie tam odpowiedniej klasy obiektu i prowadzenie tam działalności. – powiedział.

Zaznaczył także, że na dzisiejszym rynku nieruchomości panuje pewna zapaść. – Konkretnie działkę nikt nie chciał kupić z przeznaczeniem na hotel. Ograniczenie wykorzystania terenu tylko do hotelu jest takim „strzałem w kolano”. Lepiej dać większe możliwości. W zadaniach własnych miasta nie mamy żadnego pomysłu. Chcielibyśmy, żeby była możliwość zrealizowania obiektu pod działalność komercyjną. – dodał Pikul.

Na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Naftowiec” zmieniono plan zagospodarowania dla obszaru przy ulicy Wincentego Pola. – Jest to włączenie fragmentu gruntów, które są w części własnością miasta Jasła, a w części własnością wspólnoty do pasów drogowych. To umożliwi, w sposób zgodny z prawem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, na wykonanie tam miejsc postojowych. Jeżeli takiego czegoś by Rada nie uchwaliła w swoim planie to nie dałoby się w świetle obowiązującego prawa uzyskać pozwolenia na budowę, ponieważ jest zbyt bliska odległość od okien budynków. – wyjaśnia Antoni Pikul.

Podobnie w przypadku ulicy Franciszkańskiej i ulicy Juliusza Słowackiego. – W przypadku ulicy Słowackiego czy Franciszkańskiej mamy plany, aby dogęścić tam ilość miejsc parkingowych, niekoniecznie płatnych.

Zmiany porządkują zabudowę garażową na obszarze łączącym ulicę Tadeusza Kościuszki z ulicą Jana Kochanowskiego. – Obecnie stojące na tej działce garaże są w różnej formie architektonicznej i materiałowej. Intencją tej zmiany było umożliwienie zabudowy nowej struktury o funkcji garażowej w granicy wschodniej działki. Tutaj rozwinęliśmy ten zapis umożliwiając, oprócz garaży, budowę usług. Może w ten sposób powstać obiekt garażowy z piętrem w postaci drobnych usług. Do tego obszaru wpłynęła jedna uwaga. Dotyczyła zmiany zapisu. W projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu zaproponowaliśmy możliwość zabudowy w północnej i wschodniej granicy działki. Uwaga dotyczyła zmiany zapisu, aby nie dopuszczać zabudowy w północnej granicy tego obszaru. Uwaga ta została uwzględniona poprzez wpisanie zapisu, że zabudowa może się pojawić na tym terenie w odległości czterech metrów od północnej granicy działki. – tłumaczy Sława Liniewska.

Urzędnicy umożliwili także inwestorom na lokalizację obiektów usługowych (jednak powierzchnia handlowa nie może przekraczać dwóch tysięcy metrów kwadratowych) pomiędzy ulicami Marszałka Józefa Piłsudskiego, a Jana Kasprowicza, na wschód od Huty Szkła.

Pozostałe dotyczą zmiany współczynnika zabudowy, z uwzględnieniem wniosków prywatnych właścicieli działek. – Wychodząc naprzeciw wnioskodawcom Rada Miasta przychyliła się do tych wniosków. To są uchwały poprawiające możliwości inwestowania w Śródmieściu. – podkreśla wiceburmistrz Pikul.

Rada Miejska nie zgodziła się natomiast na przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gamrat I”, o które wnioskowały głównie Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE