Informacje

Środowiskowy Dom Samopomocy przenosi się z Folusza do Nowego Żmigrodu. I będzie działał samodzielnie

Od października 2013 roku Środowiskowy Dom Samopomocy działający w strukturach Domu Pomocy Społecznej w Foluszu zostanie przekształcony w odrębną jednostkę organizacyjną powiatu jasielskiego, a jego siedzibą będzie Nowy Żmigród.

Wcześniej, bo już od początku kwietnia, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, a są nimi osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo mieszkające na terenie powiatu jasielskiego, przeniosą się do niedawno wyremontowanego obiektu po Zespole Szkół przy ulicy Gorlickiej 10 w Nowym Żmigrodzie. Do ich dyspozycji będzie ponad trzysta metrów kwadratowych powierzchni użytkowej budynku oraz rozległa działka wokół niego.

Adam Kmiecik
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Przepisy nakładają na nas konieczność rozdzielenia tych jednostek. Środowiskowy Dom Samopomocy musi zacząć funkcjonować jako odrębna jednostka. – wyjaśnia starosta jasielski Adam Kmiecik. – Biorąc wszystkie czynniki i argumenty pod uwagę, Zarząd Powiatu zdecydował, że najlepszą lokalizacją będzie Nowy Żmigród. Tam, gdzie mamy wolne pomieszczenia po Zespole Szkół. Z uwagi na to, żeby racjonalnie zarządzać naszym majątkiem i wykorzystywać zasób lokalowy, a dwa z uwagi na położenie. Nowy Żmigród ma centralne położenie w stosunku do gmin: Dębowiec, Osiek Jasielski, Krempna, nawet Tarnowca czy ewentualnie Jasła. To skomunikowanie pensjonariuszy z ośrodkiem w Nowym Żmigrodzie jest o dużo łatwiejsze niż z Foluszem.

Adaptacja pomieszczeń po dawnej szkole zawodowej, która obejmowała: przystosowanie parteru i wydzielenie pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami), przebudowę i dostosowanie istniejącej klatki schodowej do wymaganych przepisów jako odrębnego wejścia do I piętra budynku (gdzie w najbliższej przyszłości ma być przeniesiony miejscowy Komisariat Policji), budowę pochylni wewnątrz i zewnątrz obiektu dostosowanych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne ruchowo oraz budowę schodów zewnętrznych do projektowanego wejścia pochłonęła prawie 728 tysięcy złotych.

Ale to nie jedyne koszty, które inwestor, czyli powiat jasielski, musiał pokryć w związku z realizowanym zadaniem. – Poza zadaniem inwestycyjnym była jeszcze konieczność wyremontowania dachu, który przeciekał. Trudno było prowadzić prace wewnątrz. Ani pani dyrektor, ani nikt ze szkoły nie zgłaszał tego, że dach przecieka. Trudno było remontować wewnątrz pomieszczenia wtedy kiedy lało się z tego dachu. W związku z tym zostało wykonane dodatkowe zlecenie – remont dachu. – mówi Adam Kmiecik. A to kosztowało „dodatkowo” ponad 38 tysięcy złotych.

Starosta dodaje, że w miejsce po Środowiskowym Domu Samopomocy w Foluszu powstaną dodatkowe miejsca dla przyszłych pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, co – w jego opinii – wpłynie z korzyścią na funkcjonowanie tej jednostki.

Myślę, że powstanie minimum dziesięć nowych miejsc, co również wpłynie na dodatkowe miejsca pracy i na pewno zwiększy przychody DPS-u w Foluszu. Upychanie wszystkich jednostek w tym miejscu jest dość trudne. Zakończyliśmy też realizację dużego zadania finansowanego ze środków unijnych i próby „doklejania” jakichkolwiek innych podmiotów w tym budynku stały się niemożliwe. Powiat posiada w Nowym Żmigrodzie zasób lokalowy i wydaje mi się, że była to decyzja ze wszech miar uzasadniona i racjonalna, aby Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonował w Nowym Żmigrodzie. – podkreśla.

Radny powiatowy Stanisław Mlicki, który na co dzień pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu uważa przeniesienie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej do Nowego Żmigrodu za trafiony pomysł.

Po kontroli z Urzędu Wojewódzkiego zostały wydane zalecenia, że musimy wydzielić Środowiskowy Dom Samopomocy ze struktur Domu Pomocy Społecznej. Ja już nie wspomnę o tych wszystkich zimach, jakie u nas są i jaka jest dojezdność do Folusza, a jaka jest dojezdność do Nowego Żmigrodu. Tam jest droga praktycznie cały czas dostępna. Myślę, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie będzie się lepiej rozwijał. Naprawdę to jest krok w dobrym kierunku. Poza tym uważam, że gdyby nie to i góra pod komisariat Policji to te budynki stałyby puste. Widzimy budynki z niektórymi szkołami, które zostały zlikwidowane, a stowarzyszenia ich nie przejęły, że stoją puste. – powiedział podczas czwartkowej sesji, na której Rada Powiatu uchwaliła statut nowej jednostki organizacyjnej.

W przeciwieństwie do radnego Adama Pawlusia z Prawa i Sprawiedliwości, którego zdaniem jest to jedno z działań mających na celu likwidację szkolnictwa zawodowego w Nowym Żmigrodzie.

Starosta Adam Kmiecik odpiera jednak zarzuty: Nie Zarząd zniszczył szkolnictwo zawodowe w Nowym Żmigrodzie tylko przez kilka lat nieudolność dyrektorów, którzy nie potrafili znaleźć recepty na to, aby ta młodzież była zainteresowana uczeniem się w Nowym Żmigrodzie. Ani ten, ani poprzedni, ani jeszcze kolejny Zarząd decydował o wyborze uczniów. Praktycznie nie było takiego oddziału, w którym nie byłoby problemów z naborem w Nowym Żmigrodzie, a w ostatnich latach wiele z tych naborów kończyło się tym, że oddział nie powstawał, ponieważ nie było wystarczającej liczby dzieci. Wynika to głównie z demografii. Sprawdźcie sobie Państwo ile dzisiaj jest oddziałów klas gimnazjalnych w gminie Krempna. Jest tylko jedno gimnazjum w Krempnej. Zapewniam, że jak wcześniej było po kilka klas tak dzisiaj są pojedyncze klasy i to niepełne. Reasumując, ze wszech miar wydaje się zasadnym, aby w Nowym Żmigrodzie w tej lokalizacji powstał Środowiskowy Dom Samopomocy. Jest tam otoczenie parkowe i trochę terenu, który można wykorzystać, są plany na przyszłość, aby ci mieszkańcy prowadzili tam swoje działki warzywne, owocowe, aby również wykorzystywali ten park rekreacyjnie.

Od 1 października 2013 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie będzie odrębną jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, przeznaczonej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (przewlekle psychicznie chorych i dla osób upośledzonych umysłowo). Nadzór nad jego działalnością statutową będą sprawować: Wojewoda Podkarpacki oraz Starosta Jasielski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE