Kultura | rozrywka | edukacja

Wystawa „Krzyż – znak wiary i kultury” (zapowiedź)

Wystawa pt. „KRZYŻ – ZNAK WIARY I KULTURY” jest wystawą interdyscyplinarną, na której znajdują się eksponaty z zakresu rzemiosła artystycznego, sztuki oraz etnografii. Wystawa ukazuje historię krzyża – uniwersalnego znaku dla wszystkich chrześcijan.

Zapowiedź wystawy
(Kliknij na plakat, aby powiększyć)

Najstarsze eksponaty pokazane na wystawie pochodzą z VI wieku i są nimi monety bizantyjskie z wyobrażeniami krzyża. Inne eksponaty to krzyże pektoralne z X- XIII wieku, a wśród nich enkolpiony, czyli krzyże-relikwiarze a także ręczne krzyże unickie i prawosławne oraz koptyjskie krzyże ręczne i procesyjne z Etiopii. Uzupełniają je krzyże-pasyjki oraz krzyże wiszące. Na wystawie eksponowane są także obrazy pasyjne oraz tkaniny liturgiczne zdobione motywem krzyża, jak ornaty, stuły, manipularze i inne.

Zgromadzone na wystawie eksponaty dają obraz wielkiej różnorodności plastycznej znaku krzyża występującego wśród chrześcijan różnych obrządków. Same krzyże są także przykładem wielkiego kunsztu artystycznego ich twórców czyli artystów rzeźbiarzy, jubilerów, malarzy, hafciarzy a także ludowych rzeźbiarzy amatorów.

Wernisaż odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2013 r. godz.17.00 w bydynku Muzeum przy ul. Kadyiego 11 w Jaśle. Wystawa będzie czynna do końca maja br.

(Muzeum Regionalne w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE