Kultura | rozrywka | edukacja

Finał XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży (zapowiedź)

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na uroczysty finał XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się 9 maja 2013 r. o godz. 11.00 w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury.

Zapowiedź

Konkurs, organizowany corocznie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle, cieszy się od lat dużym  powodzeniem. W tegorocznej edycji wzięło udział 282 uczestników – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,  którzy nadesłali 228 opowiadań oraz 410 wierszy. W obecnej edycji przeważali uczestnicy z południa Polski, chociaż nie brakło również autorek i autorów z Poznania, Torunia czy Warszawy.

Prace oceniało jury w składzie: Aleksandra Dacyl (polonistka), Jolanta Kociuba (polonistka), Mariusz Kalandyk (poeta, literaturoznawca, redaktor), Grzegorz Kociuba (poeta, krytyk literacki, polonista) – przewodniczący jury, Jan Tulik (poeta, prozaik, dramaturg, eseista).

Na finał XVIII OKLTDiM zaproszeni zostali laureaci, władze miasta i powiatu,  media, dyrekcje szkół i nauczyciele oraz uczniowie. Imprezie będzie towarzyszył występ rapera Marcina Rąpały DPD. Lista laureatów XVIII OKLTDiM zamieszczona zostanie na stronie internetowej MBP w Jaśle (www.mbp.jaslo.pl) 9 maja 2013 roku.

Zapowiedź

Prace laureatów zostały opublikowane w tomiku konkursowym zatytułowanym Kostiumy moich myśli, a z wybranymi fragmentami prac będzie można zapoznać się oglądając wystawę pod tym samym tytułem. Wystawa będzie udostępniona w holu Biblioteki od 9-31 maja 2013 r.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE