Informacje

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” – wicewojewoda podczas majowych uroczystości

W kierunku rozwoju, coraz lepszego bytu naszych obywateli powinniśmy wspólnie razem płynąć. Chciałabym, abyśmy z naszej historii czerpali przede wszystkim siłę i radość, dumę z naszego ponad pięćdziesięciomilionowego narodu, bo trzydzieści parę milionów Polaków mieszka w Polsce, a dwadzieścia milionów Polaków rozniosły różne fale emigracji za granicą. Jesteśmy potężnym, silnym, pracowitym narodem, który wyrobił sobie wśród historycznych trudności wielką zaradność i wielki szacunek wśród narodów świata. – mówiła podczas miejskich obchodów 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Jaśle wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik.

Alicja Wosik
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII

Wicewojewoda podkarpacki w swoim wystąpieniu nawiązała do słów poety Cypriana Kamila Norwida: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.

Od 1989 roku Polacy w swojej mądrości powierzali rządy wszystkim stronom sceny politycznej: lewicy, prawicy i centrum. Przedstawicielom Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Prawa i Sprawiedliwości, obecnie Platformie Obywatelskiej i Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Ale bez względu na to, czy aktualnie jesteśmy w koalicji czy w opozycji, wszyscy musimy nieustannie wracać do idei „okrągłego stołu”. Do tego, abyśmy się spotykali na wspólnej dyskusji, nie na polsko-polskiej wojnie. Byśmy wspólnie wypracowali jak najlepsze rozwiązania w dyskusji, a nie na ulicy. Bez względu na to, czy pracujemy za biurkiem, czy za kierownicą, czy przy taśmie produkcyjnej. Czy w ręku mamy pióro do podejmowania decyzji, czy młot, czy inne narzędzie codziennej pracy, musimy wykuwać nasz kraj kawałek po kawałku. Bez względu na to, jaką pracę wykonujemy, to musi być pokorna, codzienna służba na rzecz naszej Ojczyzny. – powiedziała.

Dodała, że budując podwaliny nowoczesnego państwa nie możemy zapominać o Polsce lokalnej:

Dziś mówiąc tyle o historii Polski byśmy z tej historii czerpali nie tyle umartwienie, co siłę i mądrość naszych przodków. Ich determinację, wiarę w lepsze jutro. Bo po to zrywali się w kolejnych powstaniach, by dla nas stworzyć ten wolny kraj. Musimy mieć świadomość, że dziś żyjemy w jedynej dla Polski chwili, gdzie nie tylko mamy nową konstytucję, ale zyskaliśmy nowe możliwości i narzędzia, by nasz kraj budować. To wolna gospodarka, wolne społeczeństwo i ogromna pomoc z zewnątrz w postaci funduszy unijnych. Jeszcze tylko przez kilka lat będziemy mogli tak szeroko z tej pomocy korzystać. A więc tak ważne jest, abyśmy te najbliższych kilka lat szczególnie dobrze przepracowali. Do tego zobowiązują nas poprzednie pokolenia, do tego zobowiązują nas nasi młodzi rosnący następcy.

Odczytała również list od Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej, w którym czytamy: „Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja to jedno z najważniejszych świąt państwowych. Choć ustawa obowiązywała jedynie przez czternaście miesięcy, stanowi niezwykle ważny akt prawny i jest świadectwem głębokiego patriotyzmu osób ją tworzących. Niezwykle ważnym zadaniem kolejnych pokoleń Polaków jest kultywowanie pamięci o autorach Konstytucji, którzy pragnęli reform i odnowy Rzeczpospolitej. Składam serdeczne podziękowania władzom miasta Jasła i powiatu jasielskiego za zorganizowanie uroczystych obchodów. Żywię nadzieję, że dzięki uroczystościom najmłodsze pokolenie Polaków poszerzy swoją wiedzę na temat Konstytucji 3 maja, a postawa Jej Twórców stanie się dla młodzieży przykładem postawy obywatelskiej”.

Andrzej Czernecki
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Burmistrz Jasła, kierując słowa do mieszkańców Jasła i powiatu jasielskiego, przedstawicieli organizacji i instytucji społecznych oraz zaproszonych gości przypomniał, że nasza narodowa Konstytucja była drugą, po amerykańskiej, ustawą zasadniczą na świecie.

Regulowała ustrój prawny państwa polskiego wolny od dawnych wad i staropolskiego systemu politycznego. Uchwalenie Konstytucji 3 maja było zwycięstwem tych, którzy pragnęli państwa silnego, nowoczesnego i sprawnego. Nowa ustawa zasadnicza została przyjęta z entuzjazmem i uznaniem przez wielu Polaków czujących odpowiedzialność za państwo i zatroskanych o dobro wspólne. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja jest od 1919 roku, z wyłączeniem czasów komunistycznych, świętem państwowym. – powiedział Andrzej Czernecki.

Gospodarz miasta cytował w swoim okolicznościowym wystąpieniu słowa Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszone 8 czerwca 1991 roku w Warszawie podczas obchodów dwusetnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja: „Po upływie dwóch wieków doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu. Odczytujemy w nim prawdę o Polsce zakorzenionej w przeszłości, a także równocześnie wychyloną w przyszłość.”

Podkreślił również, że jako współcześni Polacy „dostrzegamy konieczność przebudowy i naprawy naszego państwa, naszego powiatu i naszego miasta”.

Nieraz my Jaślanie udowodniliśmy, że potrafimy wspólnie działać w interesie społeczności lokalnej, decydując w ten sposób o przyszłości Jasła. O tym, jak będziemy mieszkać i żyć przez następne lata. Dzisiejsza rocznica jednoczy nas wokół narodowych wartości. Wyrazem tej jedności są biało-czerwone flagi na budynkach, patriotyczne rozetki przypięte do ubrań Jaślan. Dzisiejsze majowe święto jest więc manifestacją patriotyzmu mieszkańców Jasła i zarazem lekcją historii dla młodego pokolenia, które uczy się, że celem naczelnym społeczeństwa obywatelskiego jest dobro wspólne. Możemy mieć różne spojrzenia na sposób rozwiązywania wielu spraw społecznych, ale cel jest ten sam: godne życie mieszkańców Jasła. Jednoczmy się więc wokół tego celu, twórzmy obywatelską wspólnotę. Nasze miasto, podobnie jak inne samorządy, doświadcza skutków kryzysu. Jesteśmy obarczeni coraz to nowymi zadaniami bez zapewnienia środków na ich realizację. Władze samorządowe muszą wspólnie gospodarować finansami publicznymi oraz wykazywać szczególną troskę o mienie gminne. Przedsięwzięcia te wymagają zrozumienia i wsparcia ze strony mieszkańców, w duchu patriotyzmu Konstytucji 3 maja. – usłyszeli uczestnicy majowych uroczystości patriotycznych.

Koncert
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Na zakończenie Andrzej Czernecki życzył wszystkim „wzajemnej życzliwości, spełnienia marzeń i planów oraz pomyślności i optymizmu w codziennym życiu”.

Tegoroczne obchody rocznicowe miały inny charakter niż dotychczas. Rozpoczęła je msza święta na płycie jasielskiego Rynku, po której nastąpił przemarsz pod blok przy ulicy Kołłątaja 2, na którym umieszczona jest tablica przypominająca o tym wydarzeniu historycznym. Organizatorzy obchodów zrezygnowali ze składania wiązanek kwiatów przed delegacje. W imieniu mieszkańców złożyli to przedstawiciele władz samorządowych. Po wystąpieniach w odnowionej Glorietce odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle oraz Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej.

Władze zaprosiły mieszkańców na Piknik Rodzinny „Jasielska Majówka”, który zaplanowano na niedzielę (5 maja) na terenach zielonych przy ulicy Tadeusza Sroczyńskiego (za Kauflandem). W programie m.in.: występ kabaretu „Loch Camelot”, miasteczko kawaleryjskie, pokazy kawaleryjskie, oprowadzanie na koniach oraz liczne gry, zabawy i konkursy. Impreza odbędzie się w ramach kampanii „Postaw na rodzinę!”, wstęp wolny. Początek o godzinie piętnastej.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE