Kultura | rozrywka | edukacja

Patriotyczny Apel w Zespole Szkół Miejskich Nr 3

Uczniowie Gimnazjum Nr 2 i Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 w dniu 17 maja uczestniczyli w kolejnej lekcji historii i patriotyzmu.

Patriotyczny Apel w Zespole Szkół Miejskich Nr 3
Fot. © ZSM nr 3 w Jaśle / Adam Smorul

Rozpoczęła ją dyrektor Aleksandra Zajdel – Kijowska, która nawiązała do niedawnej rocznicy zakończenia w 1945 r. II wojny światowej i ostatnich masowych rozstrzeliwań oficerów polskich przez NKWD w Twerze w maju 1940 r. Powitała również Gości: przedstawicielki Rodzin Katyńskich – Bożenę Famurat i Krystynę Burbelkę oraz księdza proboszcza parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej Tadeusza Gąsiorowskiego.

Następnie prowadzenie uroczystości przejął nauczyciel historii i harcmistrz Wiesław Hap, który stwierdził, że celem tego spotkania jest uczczenie pamięci ofiar II wojny światowej i pokłonienie się bohaterom tamtych lat. Powiedział: „Jesteśmy im winni okazywać pamięć, podobnie jak i naszej przeszłości, bo jest ona częścią naszej polskiej, lokalnej i chrześcijańskiej tożsamości. Nie pamiętając o niej nie zrozumiemy teraźniejszości i nie zbudujemy przyszłości. Niech to spotkanie będzie także czasem refleksji nad kwestią wartości pokoju i tragizmu wojny. Zastanowieniem się nad tym, na czym powinien polegać współczesny patriotyzm. Że to nie tylko przypominanie dziejów z mrocznych lat wojny i martyrologii, ale także wyciąganie z nich wniosków, rzetelna nauka i praca, właściwa i aktywna postawa oraz jak najlepsze spełnianie zwyczajnych, codziennych obywatelskich powinności na rzecz swojej małej i wielkiej Ojczyzny”.

Po wciągnięciu przez poczet flagowy na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” działająca przy ZSM Nr 3 139. DH „Lisy” przeprowadziła Apel Pamięci. Następnie Goście wraz z dyrekcją Szkoły i delegacją uczniów złożyli przed Obeliskiem Katyńskim wiązankę kwiatów i zapalili znicz.

W dalszej części uroczystości młodzież zaprezentowała kilka wierszy, w tym tekst utworu Eldo i Jotuze z ważnym przesłaniem: „Nigdy więcej ksenofobii i uprzedzeń. Nigdy więcej wojny, rasizmu, nigdy więcej łez matek, grobów bez imion, miejsc gdzie się biją. Nigdy więcej. Naszą siłą jest miłość”. Harcerki zaśpiewały pieśń „Katyński Las”, a jeden z uczniów odczytał skierowany do rówieśników apel kończący się słowami: „Chociaż od zakończenia II wojny światowej upłynęło już 68 lat, mamy o niej pamiętać. Zdawać sobie sprawę, że wojna to największe zło jakie może spotkać ludzi. Musimy czynić wszystko, by już nigdy się ona nie powtórzyła. Nie dopuśćmy do tego, żeby prawda o tragedii tej wojny dała się zatrzeć i zgładzić. Nieśmy w swych sercach i umysłach pamięć o Westerplatte, Wiźnie, Katyniu, Oświęcimiu, Monte Cassino. Otaczajmy opieką Miejsca Pamięci Narodowej na naszym terenie, pamiętając o ofierze patriotów, często bezimiennych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Jesteśmy im to winni, także i nasze pokolenie. Budujmy wzajemną przyjaźń, miłość i szacunek między ludźmi i narodami. Bądźmy wobec siebie tolerancyjni i róbmy wszystko, żeby już nigdy, przynajmniej na naszym kontynencie, nie wybuchła już żadna wojna.”

W swoim bardzo emocjonalnym wystąpieniu Bożena Famurat przybliżyła postać ojca – majora Stanisława Sachę, w kampanii wrześniowej dowódcę baterii artylerii górskiej, jeńca obozu w Kozielsku, a później w Starobielsku, zamordowanego w Charkowie. Podziękowała też środowisku szkolnemu za pamięć o przeszłości i ludziach, którzy walczyli i ginęli za Polskę.

Z kolei ksiądz proboszcz Tadeusz Gąsiorowski zaapelował do młodych ludzi żeby w swoim codziennym życiu pamiętali o nieprzemijających wartościach słów: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Wyraził również uznanie za służbę Bogu, Polsce i bliźnim druhnom i druhom działającej przy Zespole Szkół – 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy”.
Wszystkim zebranym uczniom, nauczycielom, przedstawicielom rodziców, harcerskiej warcie, członkom pocztów sztandarowych Gimnazjum Nr 2 i ISP Nr 12 oraz 139. DH „Lisy” na dłużej powinny zapaść w pamięć słowa kończące ten patriotyczny Apel: „Niech wszystkim nam przyświeca idea i wartość hasła: Nigdy więcej wojny! Tragiczna historia Polski z lat 1939 – 1945 jest potwierdzeniem, jak nisko może upaść człowiek zaślepiony nienawiścią, egoizmem i zgubną ideologią totalitaryzmu”.

(ZSM nr 3 w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE