Informacje

Ruszyła budowa łącznika ulicy Sroczyńskiego z ulicą Towarową

Prawie milion złotych będzie kosztowała budowa łącznika ulic: Sroczyńskiego i Towarowej w Jaśle. Roboty budowlane mają się zakończyć do 30 listopada br.

Ulica Sroczyńskiego w budowie
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą „Dokończenie budowy nowoprojektowanej ulicy gminnej łączącej ulicę Towarową z ulicą Lwowską o symbolu KL1 w Jaśle” wzięły udział dwie firmy. Jedynym kryterium branym pod uwagę przy udzielaniu zamówienia publicznego była najniższa cena. Postępowanie wygrało jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o., które zrealizuje inwestycję za kwotę 967 467,94 złotych.

Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty drogowe, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogi, wykonanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej na powierzchni 1 124 metrów kwadratowych (od zjazdu do stacji dializ do połączenia z ulicą Towarową), wykonanie kanalizacji deszczowej, montaż osiemnastu słupów oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi, wykonanie oznakowania ulicy (58 sztuk oznakowania pionowego i 255 metrów kwadratowych oznakowania poziomego), montaż stalowej bariery ochronnej (54 metry) oraz roboty kosmetyczne związane z siecią wodociągową, gazową i teletechniczną.

Brakujący 253-metrowy odcinek – od bloku socjalnego administrowanego przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego do skrzyżowania z ulicą Towarową – ma być gotowy pod koniec listopada br. W chwili obecnej przebiega tędy droga gruntowa.

Jego budowa ma odciążyć komunikację samochodową w tym rejonie, a w szczególności problemy z wyjazdem z ulicy Towarowej na ulicę Lwowską, którą skierowany jest cały ruch tranzytowy w kierunku Pilzna i na odwrót. Przewiduje się, że nowym odcinkiem drogi będzie przejeżdżać ponad dwa tysiące pojazdów na dobę.

Nowoprojektowana ulica Tadeusza Sroczyńskiego zlokalizowana jest w dzielnicy przemysłowo-składowej miasta o zróżnicowanym charakterze funkcjonalnym (handel, usługi, mieszkalnictwo, rolnictwo). Ma długość 739 metrów i biegnie od skrzyżowania z drogą krajową nr 73 (ulica Lwowska) – do której włączona jest wlotem dwukierunkowym na wysokości zjazdu do hipermarketu sieci Kaufland.

Wzdłuż przedmiotowej ulicy usytuowane są: budynki handlowo – usługowe i lokale mieszkalne wielorodzinne, zabudowa jednorodzinna oraz nieużytki i działki rolne. Swoją siedzibę mają tu: Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla, stacja dializ, stadnina Jasielskiego Stowarzyszenia Jeździeckiego, a w przyszłości Komendy Powiatowej Policji, przy której powstanie lądowisko dla śmigłowców (docelowo z możliwością wykorzystywania płyty do celów lotnictwa sanitarnego).

Zgodnie z założeniami projektowymi będzie to ulica o charakterze miejskim (symbol KL1), na którą składać się będą następujące elementy: jezdnia o nawierzchni bitumicznej obustronnie obramowana krawężnikami z dwoma pasami ruchu o szerokości od sześciu do siedmiu metrów (na wlocie do Towarowej – dziewięciu metrów), jednostronny chodnik o szerokości dwóch metrów (przy włączeniu do ulicy Towarowej dwustronny o szerokości 2×1,25m), skrzyżowania i zjazdy do obsługi komunikacyjnej obiektów znajdujących się na całym jej przebiegu oraz infrastruktura towarzysząca.

Wyjazd z drogi KL1 na ulicę Towarową ma być podporządkowany do niej, o czym będzie informować stosowne oznakowanie pionowe i poziome na jezdni.

Na dokończenie budowy łącznika miasto Jasło otrzymało dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE