Informacje

Światowy Dzień Bez Tytoniu 2013

Światowy Dzień Bez Tytoniu obchodzony każdego roku 31 maja – to część programu Europy wolnej od dymu tytoniowego przyjętego na Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Madrycie w 1988 roku. W tym dniu WHO stara się zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Tegorocznym hasłem Światowego Dnia Bez Tytoniu jest „Zakaz reklamy i promocji tytoniu oraz sponsoringu przez firmy tytoniowe”. Zakaz wszelkiej reklamy, promocji i sponsorowania wyrobów tytoniowych wymagany jest na mocy Ramowej Konwencji WHO o ograniczaniu używania tytoniu.

Celem tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed skutkami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi wynikającymi z narażenia na dym tytoniowy poprzez działania wspierające zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz sponsorowania przez firmy tytoniowe.

Istotnym elementem prowadzonych działań jest również informowanie o zdrowotnych skutkach czynnego i biernego palenia tytoniu oraz edukacja społeczeństwa na temat zapisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10,poz 55, z póz.zm).

Działania te wpisują się w realizację ogólnopolskiego projektu ”Odświeżamy nasze miasta.TOB3CIT” w ramach, którego Główny Inspektor Sanitarny prowadzi w dniach od 20 maja do 15 czerwca ogólnopolską kampanię pod hasłem „Nie pal i nie pozwól, aby ktoś inny palił przy Tobie i Twoich bliskich”.

SPOT REKLAMOWY:

(PSSE w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE