Informacje

Kolejna edycja konkursu „Bezpieczne Wakacje” (zapowiedź)

„Bezpieczne Wakacje 2013” to hasło tegorocznego konkursu prac plastycznych oraz konkursu na profilaktyczny spot filmowy. Konkurs rozpoczyna się 3 czerwca i od tego dnia, aż do 15 października 2013 r. można nadsyłać prace konkursowe.

Konkurs plastyczny
Fot. © archiwum Komendy Powiatowej Policji w Jaśle

Organizatorami obu konkursów są: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Konkursy są organizowane pod patronatem Wojewódzkiego Zespołu ds. Bezpiecznego Wypoczynku Dzieci i Młodzieży.

Konkurs prac plastycznych dla dzieci i młodzieży:

Tematyka konkursu związana jest z bezpiecznym zachowaniem w każdej sytuacji, w której może się znaleźć młody człowiek w czasie letniego wypoczynku. Jednym z głównych celów, jakie postawili sobie organizatorzy jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek letniego wypoczynku. Prace konkursowe powinny poruszać tematykę:

– Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,
– Bezpieczna szkoła,
– Bezpieczne miejsce zamieszkania,
– Bezpieczny Internet,
– Bezpieczna droga,
– Zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),
– Przemoc rówieśnicza,
– Subkultury młodzieżowe.

O tym, jakie warunki trzeba spełnić, aby wziąć udział w konkursie dowiesz się z Regulaminu Konkursu. Koniecznie zapoznaj się z nim tutaj.

Prace można przesyłać do 15 października 2013 r. do Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaśle na adres: ul. Kościuszki 26, 38-200 Jasło.

Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy:

Ten konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych. Celem konkursu jest popularyzowanie bezpiecznego zachowania, ograniczanie przestępczości i demoralizacji dzieci oraz młodzieży. Konkurs ma także edukować i uwrażliwiać na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtować umiejętności i nawyki wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Tematyka tego konkursu jest taka sama, jak w przypadku konkursu plastycznego – bezpieczny pobyt w czasie wakacji, bezpieczna szkoła, bezpieczne miejsce zamieszkania, bezpieczny Internet, bezpieczna droga, zagrożenia używkami, przemoc rówieśnicza czy subkultury młodzieżowe.

Warunki jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu oraz nadsyłane przez nich spoty znajdziesz w Regulaminie Konkursu na profilaktyczny spot filmowy – kliknij tutaj.

Prace należy przesłać do 15 października 2013 r. do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na adres: ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów.

Wszelkie pytania dotyczące obu konkursów można kierować na adresy e-mail: a.pieniazek@podkarpacka.policja.gov.pl lub k.piskor@podkarpacka.policja.gov.pl

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE